Ειδήσεις

Δήμος Λ. Πλαστήρα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού μετά την κακοκαιρία Daniel


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, σας καλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 13:30 και ώρα λήξης 14:00. Τοθέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών μετά την κακοκαιρία της «Daniel». (Εισγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Τοθέμα κρίνεται κατεπείγον και προτείνεται η λήψη απόφασης γι’ αυτότο συντομότερολόγω της άμεσης ανάγκης προσωπικού για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε στην περιοχή μας η κακοκαιρία «Daniel» την 5η, 6η και 7η Σεπτεμβρίου 2023.

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdlplastira@plastirasota.gr,με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείοή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,

Α) αποφανθείτε για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης και του θέματος της παρούσας πρόσκλησης,

Β) καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος

Για το θέμα θα σας αποσταλείμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουεισήγησηγια την ενημέρωσήσας.Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή ως προς την έγκριση ή μη τόσο του κατεπείγοντος της συνεδρίασης όσο και του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετεΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορά στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκέντρωση χρημάτων και τροφίμων για τους πλημμυροπαθείς