Ειδήσεις

Δήμος Μουζακίου: Σε εξέλιξη αποκαταστάσεις σε υποδομές ύψους 415.000 ευρώ


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο μια σημαντική εργολαβία του Δήμου Μουζακίου η οποία έχει προϋπολογισμό 415.000 ευρώ (με ΦΠΑ) και αφορά αποκατάσταση ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στο Μουζάκι και σε Τοπικές Κοινότητες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις τεχνικής και λειτουργικής φύσεως σε δημοτικές υποδομές.Αυτές τις ημέρες ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες σε Ριζοβούνι, Κανάλια και επίκεινται νέες παρεμβάσεις στη Δρακότρυπα και σε άλλα χωριά.

Αναλυτικά, ο εν λόγω σχεδιασμός περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Εντός οικισμών

 • Στην Τ.Κ. Λοξάδας στην θέση «Πολύζου Αντ.» και στη θέση υφιστάμενου τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες, το οποίο είναι ανεπαρκούς διατομής, κατασκευή κιβωτοειδήορθογωνικού οχετού, μήκους 4,50μ από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την ασφαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων που συγκεντρώνονται στο σημείο σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.
 • Στην Τ.Κ. Φαναρίου και στις θέσεις «Σανίδα-Ντουρλιού», «Είσοδος Δημ. Σχολείου» και «Μπίτσιου Σ.» κατασκευή πέτρινων τοίχων αντιστήριξης μέσου ύψους 2,00μ συνολικού μήκους 28,00μ προκειμένου να ενισχυθεί η φέρουσα ικανότητα των υφιστάμενων και για την προστασία των οδών από καταπτώσεις υλικών.
 • Στον οικισμό Κόμπελος της Τ.Κ. Φαναρίου και στην θέση «Γέφυρα», επένδυση της υπάρχουσας χωμάτινης τάφρου απορροής όμβριων με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σε μήκος 80,00μ, με σκοπό την ασφαλή και ομαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων πουδιέρχονται στο συγκεκριμένο σημείο μέσα από τον οικισμό.
 • Στην Τ.Κ. Βατσουνιάς:

α) στη θέση «Καζάκου» κατασκευή τσιμενταύλακα από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 μήκους 32,00μ για την ασφαλή διευθέτηση των όμβριων υδάτων που διέρχονται από την περιοχή.

β) στη θέση «Συκιά», εντός της κοίτης του χειμάρρου, εργασίες καθαρισμού της από φερτά υλικά και ενίσχυσης του πυθμένα της σε σημεία τυρβώδους ροής για προστασία του από διάβρωση.

γ) ομοίως στη θέση «Καρδάκου», εντός της κοίτης του χειμάρρου, εργασίες καθαρισμού της από φερτά υλικά και ενίσχυσης του πυθμένα της σε σημεία τυρβώδους ροής για προστασία του από διάβρωση.

 • Στην Τ.Κ. Πευκοφύτου στο δρόμο στη θέση «Πέρα βρύση» κατασκευή:

α) νέας τσιμεντόστρωσης μήκους 25,00μ και πλάτους 3,30μ.

β) νεροπαγίδας κατά πλάτος της οδού για την απαγωγή των όμβριων υδάτων και τοποθέτηση μεταλλικών – χυτοσιδηρένιωνσχαρών.

 • Στην Τ.Κ. Δρακότρυπας:

α)στο δρόμο έξω από το κατάστημα Απ. Μπούρμπου προς το Δημοτικό Σχολείο, εργασίες απόξεσης της παλαιάς κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης και κατασκευή νέας,

β) στην οδό προς την οικία Ευθ. Μπάλλα, νέα τσιμεντόστρωση μήκους 100,00μ και πλάτους 3,00μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα κατηγορίας Β500C οπής 10×10εκ (Τ196), προκειμένου να προστατευθεί το κατάστρωμα της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.

 • Στην Τ.Κ. Πορτής και στις θέσεις «Πλατεία» και «Πολυζέικα», κατασκευή νεροπαγίδων συνολικού μήκους 25,50μ σε σχήμα ανάποδου Π από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και θα τοποθετηθούν μεταλλικές – χυτοσιδηρές σχάρες.
 • Στον οικισμό Αγ. Αναργύρων της Τ.Κ. Κρανιάς στην οδό προς τον Αγ. Γεώργιο προβλέπονται εργασίες απόξεσης της παλαιάς κατεστραμμένης ασφαλτόστρωσης και κατασκευή νέας μήκους 50,00μ και μέσου πλάτους 4,50μ.

ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

 • Στην Τ.Κ. Καναλίων και στην οδό προς Κατσιούρι, κατασκευή βάσης (3Α) συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και ασφαλτόστρωση του δρόμου σε μήκος 350,00μ, μέσου πλάτους 4,50μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Κρανιάς στην οδό προς την Αγ. Τριάδα, εργασίες κατασκευής υπόβασηςκαι βάσης με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10εκ έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5εκ, σε μήκος δρόμου 90,00μ, πλάτους 4,00μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου στην οδό προς τον Υδατόπυργο προβλέπονται εργασίες κατασκευής υπόβασης και βάσης με θραυστό υλικό λατομείου πάχους 10εκ έκαστη και κατασκευή ασφαλτόστρωσης πάχους 5εκ σε μήκος δρόμου 250,00μ, πλάτους 4,50μ, για την προστασία του καταστρώματος της οδού από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Ελληνοκάστρου και στη θέση «Κοιμητήριο» προβλέπεται η κατασκευή διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για τον διαχωρισμό των χώρων ταφής των νεκρών, καθότι έχουνυποστεί ζημιές από την θεομηνία.
 • Στην Τ.Κ. Φαναρίου στην θέση «Γκαζέλος» σε υφιστάμενο χωματόδρομο του οποίου το κατάστρωμα καταστράφηκε από τις βροχοπτώσεις, θα κατασκευαστεί νέα τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 200,00μ και πλάτους 3,50μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C οπής 10×10εκ (Τ196).
 • Στην Τ.Κ. Αγναντερού, στις θέσεις «Γκουλιώνη» και «Παλιόμυλος» πλησίον της Ε.Ο Καρδίτσας – Τρικάλων, όπου σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων παρατηρείται αδυναμία των υφιστάμενων τεχνικών έργων που βρίσκονται στα αποστραγγιστικά αυλάκια του αναδασμού, λόγω ανεπαρκούς διατομής, θα παροχετεύσουν με ασφάλεια τα νερά που συγκεντρώνονται στην περιοχή στον τελικό αποδέκτη, θα γίνουν σημειακές παρεμβάσεις και θα κατασκευαστούν νέα τεχνικά έργα επαρκούς διατομής, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων στις συγκεκριμένες θέσεις.

Συγκεκριμένα:

α) στη θέση «Γκουλιώνη» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που διέρχεται κάτω από την συμβολή δρόμων του αναδασμού, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου 2,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 11,00μ.

β) στη θέση «Παλιόμυλος» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που διέρχεται κάτω από την συμβολή δρόμων του αναδασμού, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου 2,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 6,00μ.

γ) επίσης στη θέση «Παλιόμυλος» θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος σωληνωτός οχετός που οδηγεί τα νερά που συγκεντρώνονται στην περιοχή στον τελικό αποδέκτη, με νέο κιβωτοειδή οχετό από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, με ελεύθερες διαστάσεις κιβωτίου

3,00μx2,00μ, πάχους τοιχωμάτων 25εκ και μήκους 8,00μ.

 • Στον κεντρικό οικισμό Οξυάς καθώς και στον οικισμό Πλατάνια Οξυάς θα κατασκευαστούν σευφιστάμενες χωμάτινες οδούς, νέες τσιμεντοστρώσεις συνολικού μήκους 220,00μ και μέσου πλάτους 3,25μ, από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 17εκ, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C οπής 10×10εκ (Τ196), για την προστασία του καταστρώματος των οδών από την διάβρωση των όμβριων υδάτων.
 • Στην Τ.Κ. Μουζακίου:

α) στη θέση όπου βρίσκεται το Γυμνάσιο προβλέπεται η κατασκευή σωληνωτού οχετού από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος εξωτερικής διαμέτρου D=315mm και μήκους 86,00μ με τα απαραίτητα φρεάτια ελέγχου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων που εισέρχονται από τις παρακείμενες εκτάσεις σε κάθε έντονη βροχόπτωση και πλημμυρίζουν τον προαύλιο χώρο. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε κοιτόστρωση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 10εκ και πλάτους 50εκ.

β) στη θέση όπου βρίσκονται οι εργατικές κατοικίες Μουζακίου, προβλέπεται κατασκευή τεχνικού έργου μήκους 15,00μ σε συνέχεια του υφιστάμενου κιβωτοειδούς οχετού με τον οποίο έχει διευθετηθεί το ρέμα «Γκιώνα» που διέρχεται μέσα από την πόλη του Μουζακίου και καταλήγει στην περιοχή, για την προστασία από καθιζήσεις του παρακείμενου δημοτικού δρόμου. Το τεχνικόαυτό δεν περιλαμβάνει κάλυψη του υδατορέματος θα έχει καθαρές διαστάσεις 2,00×1,70μ, πάχος τοιχωμάτων 25εκ και θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

γ) στο ύψος της δημοτικής γεώτρησης, στο σημείο όπου η χωμάτινη διατομή που οδηγεί τα νερά του ρέματος της «Γκιώνας» στον τελικό αποδέκτη συναντά την εγκιβωτισμένη διατομή του ρέματος, θα επενδυθεί η χωμάτινη κοίτη με μία σειρά συρματοκιβωτίων διαστάσεων 1,00×1,00×1,00μ για μήκος 3,00μ και θα κατασκευαστεί χαλινός από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, για την αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης της χωμάτινης κοίτης και υποσκαφής της εγκιβωτισμένης διατομής από τα νερά.

Αυτοψία Ι. Πατσιαούρα

Κατ’ εντολή του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη, αυτοψία στα έργα πραγματοποίησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννης Πατσιαούρας, ο οποίος ενημερώθηκε από τον εργολάβο για τη γρήγορη πορεία τους.

Όπως δήλωσε στη συνέχεια ο κ. Πατσιαούρας, στόχος των παραπάνω παρεμβάσεων είναι η διασφάλιση της περιουσίας του Δήμου και των πολιτών και η μείωση των σημαντικών προβλημάτων καθημερινότητας που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο τα τελευταία 2,5 χρόνια. «Αγωνιζόμαστε συνεχώς να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των συνδημοτών μας και τα αποτελέσματα είναι κάθε μέρα ορατά σε όλους. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με ακόμη πιο έντονους ρυθμούς, καθώς μεγάλη επιδίωξη της Δημοτικής αρχής μας είναι ο Δήμος να αυξήσει ακόμη περισσότερο της αποτελεσματικότητά του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πατσιαούρας.

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού για την Τετάρτη 3/8
Επόμενο άρθρο Στέγαση Πρωτοετών Φοιτητών Ακαδ. Έτους 2022-23 στις Φοιτητικές Εστίες Λάρισας και Καρδίτσας