Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η 13η ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, την Δευτέρα  29-11-2021  και ώρα 13:00 μ.μ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχετε σε αυτήν, η  Δευτέρα 29  Νοεμβρίου  και ώρα 10:00π.μ.

Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  και η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας, επίσης την Δευτέρα  29-11-2021  και ώρα 14:00 μ.μ,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23-11-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

 

Προηγούμενο άρθρο Πράσινο για την ανάπλαση της δυτικής εισόδου της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Πολιτική παρέμβαση – κάλεσμα πρώην Γραμματέων του ΠΑΣΟΚ Ν. Καρδίτσας