Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 7ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2020, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση 5,0 τμ για κατασκευή κολόνας ηλεκτροδότησης (pillar) για αρδευτικούς σκοπούς στον αγρό 362 Γραμματικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Περί κοπής δέντρων στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής Λουτρού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.

6. Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Σοφάδων εν όψει της Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος .

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης νέας παροχής ισχύος 55 KVA (Νο 4) 38 kw με αριθμό παροχής 41605626 -01 για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του/ της ακινήτου / εγκατάστασης αντλιοστάσιο – παρόχθιο στην Αγ. Παρασκευή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

 

Επίσης την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 20.30 θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση, με  μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 (ισολογισμός, κατάσταση  αποτελεσμάτων χρήσης).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Πρεμιέρα με αυξήσεις φωτιά για το πετρέλαιο θέρμανσης
Επόμενο άρθρο Κουβέρτες μωρών: Τύποι, χρήσεις και συμβουλές αγοράς