Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας


Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019  και του άρθρου 163 παρ. 4  του Ν. 3463/2006  όπως ισχύουν που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   25-10-2022 ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα    12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση  οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) έτους 2021.

Επίσης στις  25-10-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα   13:00 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

      Θέμα:  1ο 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  2.295,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας,  – Συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
    Θέμα:  3ο «Συζήτηση και λήψη απόφασης τροποποίηση της αριθ. 22/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την αντικατάσταση και τον ορισμό νέου  εκπροσώπου στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Κατούνας (Α.Σ.Δ.Σ. ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ)  ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόταση επί του νέου σχεδίου της σύμβασης ενοικίασης από την εταιρεία ΕΝΕΡΚΟΠΛΑΝ Α.Ε. επί εκτάσεων της Κατούνας, για την εγκατάσταση επτά (7) ανεμογεννητριών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
             Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου: Κατασκευή και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση (αυγο) Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 52 MW, στη θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θ΄θέση «ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΥΚΙΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 28 MW,  στη θέση «ΨΗΛΑ ΔΕΝΤΡΑ» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 42 MW, στη θέση «ΚΕΡΑΣΟΥΛΕΣ-ΝΤΑΛΑΜΗΤΡΟΥ «Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 33,6 MW, στη θέση «Κορυφη καυκια» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 29,4 MW, στη θέση «Μαυροβουνιον» Δ.Ε. Πινδέων ισχύος 25,2 MW και συνόρων τους έργων χωροθετούνται στο Δήμο Πύλης – Αργιθέας των Π.Ε. Τρικάλων -Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλιας.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Πολύδροσου Πετρίλου     για  γνωμοδότηση περί κατασκευής Εκκλησιαστικού οικισμού στη θέση Αηλιάς της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Τσιαχρή Σπυρίδων του Ιωάννη    για  χορήγηση βεβαίωσης στην συνοικία Χάρις  του  οικισμού  Πετρίλου  της Τ.Κ. Πετρίλου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Προκήρυξη 4Κ/2020/13-5-2020 του ΑΣΕΠ-Απόφαση 1548/2022 Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣΤΕ). Θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
          Θέμα:  9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2023 για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
          Θέμα:  10ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Προηγούμενο άρθρο Γιώργος Καραβίδας: Σε συνεχή μαρασμό καταδικάζουν το Δήμο Μουζακίου οι επιλογές και η απραξία των διοικούντων του
Επόμενο άρθρο Επιτροπή Μπλόκων: Όλοι στο αγροτικό συλλαλητήριο στην Αgrotica το Σάββατο 22 Οκτώβρη