Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 19η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»,  Α.Φ. 15-2022. (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΑΜΠΕΡΟΥ» Α.Φ 3/2021. (Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ Τ.Κ. ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ περιόδου 2024-2033.(Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση βοσκής στο ΣΥΝΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ περιόδου 2024-2033. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ περιόδου 2024-2033. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Στις 17:30 θα ακολουθήσει και επόμενη συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
Προηγούμενο άρθρο Φωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στους Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα