Ειδήσεις

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου


Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Μουζακίου, την  30η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1 Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων χρήσεως του οικ. έτους 2022

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

Στις 19:00μμ θα ακολουθήσει και δεύτερη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης έκθεσης ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ  Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

3 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το υποέργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός), παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης του δήμου Μουζακίου )»

 της ενταγμένης πράξης της ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

4 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων- Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πρότασης της ΔΕΥΑΜΟΥΖΑΚΙΟΥ με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ “DANIEL”» ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Π.Α ΤΟΥ ΥΠΕΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 60/2023 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

6 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 61/2023 απόφασης ΔΣ ΝΠΔΔ: Περί έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Καραμπέκου Μαρία

7 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. 10162/8-11-2023 Αίτηση του Μαργαρίτη Αντωνίου

Εισηγητής: Αγγελάκη Αποστολία

8 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οριστική παύση και κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ΚΗΥ-1839 ημιφορτηγού και ΚΗΙ 4092 επιβατηγού του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Κουτσουγιάννης Ιωάννης

9 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση με δημοπρασία καλλιεργήσιμης γης

Εισηγητής: Παπακώστας Γεώργιος

10

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο Δημοτικό δάσος Μουζακίου

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

11 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

12 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Ελληνοκάστρου

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

13 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ» (Α.Μ 24/21)

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

14 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» (Α.Μ 18/12)

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

15 Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από την κακοκαιρία “Daniel” στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)» (Α.Μ: 18/12)

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

16 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «Απόφραξη τεχνικών ομβρίων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων της 7ης έως 9ης Σεπτεμβρίου 2023 στον Δήμο Μουζακίου».

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

   
   
 

 

17

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης κ. Πατσιαλή Θωμά για χορήγηση βεβαίωσης σε ιδιοκτησία του κου Αντωνόπουλου Νικόλαου ότι βρίσκεται εντός του οικισμού Μαγουλίτσας Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Κωτίνας Σωκράτης

                 

 

Προηγούμενο άρθρο Κώστας Μπαρμπούτης: Μπορεί να εφαρμοστεί η ιδέα της «δημιουργικής καταστροφής» μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία;
Επόμενο άρθρο Τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη επισκέφτηκε ο βουλευτής της ΝΔ Τέλης Σπάνιας