Ειδήσεις

Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η με αριθ. 278706/12-07-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΗ07ΛΡ-7ΧΘ) «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης δράσεων για το έργο «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας», τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που ορίζεται στις 31-01-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο της υπ. αριθ. 401457/13-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΜ2Π7ΛΡ-ΘΙ4) Τροποποίησης Πρόσκλησης, η οποία έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr. -> Ενημέρωση -> Γεωργικά Θέματα.

 

 

Προηγούμενο άρθρο EDUtech Europe 2022: Συμμετοχή της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2022-2023 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός