Ειδήσεις

Δυο συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 6β και 10α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 23α, 23β, 13β, 9α, 9β και 13α του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 9δ και 6γ του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 62.940,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2022).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Έγκριση της αριθμ. 40/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.) που αφορά την 1η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση – Δεδιλιάρη Θωμαή.

7. Περί παραχώρησης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής στο Σύστημα Ομάδας Ναυτοπροσκόπων Διονύσου & στο Σύστημα Ομάδας Αεροπροσκόπων Νίκαιας.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

8. Έγκριση προαιρετικής οικονομικής επιχορήγησης στο Γυμναστικό Σύλλογο Σοφάδων ποσού 13.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

Θα ακολουθήσει Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικόθέμα της ημερήσιας διάταξης:

9. Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικο ανταλλακτικό μπαζάρ
Επόμενο άρθρο Η Λαϊκή Συσπείρωση για την ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2021