Ειδήσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Αμείωτο το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη χρήση του φυσικού αερίου


Με ραγδαίο ρυθμό συνεχίζεται η ανάπτυξη της αγοράς και η διείσδυση του φυσικού αερίου στις περιοχές της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κατά την πρώτη περίοδο του 2022. Παρά τις σφοδρές ανατιμήσεις και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της εν εξελίξει ενεργειακής κρίσης, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη μετάβαση στη χρήση του φυσικού αερίου-του φιλικότερου προς το περιβάλλον καυσίμου- συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Μόνο κατά τον μήνα Ιανουάριο, οι νέες Συμβάσεις Σύνδεσης καταναλωτών με το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία ανήλθαν στις 1.200,σημειώνοντας αύξηση κατά 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο. Οι διανεμηθείσες ποσότητες του Ιανουαρίου 2022 ανήλθαν συνολικά στις περιοχές σε ~104,9 εκατ. κυβικά μέτρα και ήταν αυξημένες κατά 19% συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2021.Οι καταναλωτές, διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στο φυσικό αέριο και απολαμβάνουν διαχρονικά τα οφέλη από τη χρήση του. Εκτός από ένα καύσιμο με μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία, το φυσικό αέριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Με την ίδια δυναμική συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για το 2022 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης, με τις επενδύσεις του Ιανουαρίου να αγγίζουν τα ~2,2 εκ €.H συνεπής υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Εταιρείας και η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου, αποφέρει αφενός πολλαπλά οφέλη για την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα των περιοχών της Αδείας και αφετέρου συμβάλει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καταναλωτών.

Μετά τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, άλλες 2 μονάδες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2 MWπου θα εγκατασταθούν στο424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μεταξύ του Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδα Μπακούρα, του Διευθυντή του Γ.Σ.Ν.Ε. Ταξίαρχου κ. Γεώργιου Γκούβα και του Διευθυντή Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου κ. Μιχάλη Στεργιόπουλου για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης.

Οι διανεμηθείσες ποσότητες του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. με τη προσθήκη των 2 μονάδων συμπαραγωγής αναμένεται να αγγίξουν τα ~ 2.000.000 Nm3 φυσικού αερίου ετησίως.

Τα έργα σύνδεσης των μονάδων συμπαραγωγής, αυξάνουν σημαντικά τις διανεμηθείσες ποσότητες φυσικού αερίου, ιδιαίτερα για τη βιομηχανική – παραγωγική χρήση, ενισχύουν την αποδοτικότητα του δικτύου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και συμβάλλουν στον εξ ορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων. Παράλληλα συντελούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Περιοχές της Αδείας.

Η στοχευμένη αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας εστιάζει στην περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, παρέχοντας πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε ολοένα και περισσότερους καταναλωτές. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνεχίζει με συνέπεια τις επενδύσεις σε βιώσιμα δίκτυα που οδηγούν στη διατήρηση χαμηλών ρυθμιζόμενων χρεώσεων διανομής και συνεπώς στην συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού για την Παρασκευή 18/2
Επόμενο άρθρο Σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα