Ειδήσεις

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Δημιουργία Βιώσιμης Αξίας και απόδοση υψηλών μερισμάτων για τους μετόχους


Ολοκληρώθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η οποία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη διάθεση κερδών ύψους 19,5 εκ. €προς τους μετόχους για την οικονομική χρήση του 2020.Κατά τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε για την εκλογή των νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα άρτια αποτελέσματα και τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψε ηΕΔΑ ΘΕΣΣ σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία όχι μόνο για τη χώρα αλλά και παγκοσμίως, έρχονται να επισφραγίσουν την επιτυχή υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.Οι άξονες αρμονικής τροχιάς στους οποίους λειτούργησε η Εταιρεία διασφάλισαντην απόδοση υψηλών κερδών προς τους μετόχους, αποδεσμεύοντας προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους της και αυξημένα οφέλη για την κοινωνία, συμβάλλοντας στηνανάκαμψητης εθνικής οικονομίας.

Η σημαντική πρόοδος σε όλους τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους είναι απόρροια του αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης που μέσα από την ανάληψη δυναμικών πρωτοβουλιών, εγγυάται την αξιοπιστία και τη συνέπεια σε κάθε δέσμευση. Στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και καταδεικνύουν την τακτική της ικανότητα για την επιταχυνόμενη υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας δήλωσε σχετικά: «πετύχαμε ισχυρές επιδόσεις σε μια χρονιά σημαντικών προκλήσεων. Μετην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, διασφαλίσαμε την επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρείας και παράλληλα πετύχαμε αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών, προδιαγράφοντας θετικές προοπτικές και ενισχυμένη κερδοφορία για την τρέχουσα χρονιά αλλά και για το μέλλον.

Σήμερα διευρύνουμε τον ορίζοντα της επιχειρηματικής μας δραστηριότηταςκαι θέτουμε στόχους άρρηκτα συνδεδεμένους με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη ενσωμάτωσης ενός ολοκληρωμένου συστήματος κριτηρίων βιωσιμότητας,ιδιαίτερα σε μια εποχή που η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτείνουμε την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και συνεχίζουμε την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων για την ανάπτυξη των υποδομών καιτον ολικό ψηφιακό μας μετασχηματισμό, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ενεργειακή μετάβαση».

 Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Τσιτσόπουλος Ιωάννης δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΑΘΕΣΣ για την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους στο πρόσωπο μου για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ.της Εταιρείας.

Με την αγαστή συνεργασία του εξαίρετου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και  με επικεφαλής το Γενικό Διευθυντή μας κ. Λεωνίδα Μπακούρα, θα συνεχίσουμε όλοι μαζί Διοίκηση και εργαζόμενοι το δρόμο των επιτυχιών και της συνεχούς ανοδικής  πορείας των τελευταίων χρόνων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Το έργο μας είναι ορατό και μετρήσιμο με θετικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που χαίρει καθολικής αναγνώρισης από την Πολιτεία και τους πολίτες. Η Εταιρεία μας θα συνεχίσει να ηγείται και να συμβάλει με θετικό τρόπο στις εξελίξεις που διενεργούνται την περίοδο αυτή στον τομέα του φυσικού αερίου, παραμένοντας ελκυστική στους επενδυτές».

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού στη Θεσσαλία για την Παρασκευή 3/9
Επόμενο άρθρο NT Καρδίτσας ΑΔΕΔΥ: Ο εμβολιασμός είναι ανάγκη και δικαίωμα των πολιτών