Ειδήσεις

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Μουζακίου


Καλείσθε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Μουζακίου την   20η  Ιουνίου 2024, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  21:00μμ.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή  14 Ιουνίου 2024 τα θέματα που επιθυμείτε  να θέσετε και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα.  (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2) θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23)

 

Προηγούμενο άρθρο Το Φράγμα … Μουζακίου - Γράφει ο Αστέριος Βασιλάκος, Γραμματέας Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Παρέμβασης Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη από Κινέζικο Πανεπιστήμιο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας