Ειδήσεις

Εκπαίδευση διδασκόντων από πανεπιστήμια της Ασίας σε σχεδιασμό και καινοτομία στο Βιετνάμ από το ΤΗΜΜΥ


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης διοργανώνει από 27 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου 2022 εκπαίδευση διδασκόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Ασίας σχετικά με την ενσωμάτωση στη μάθηση δραστηριοτήτων που προωθούν δεξιότητες καινοτομίας. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο του Ανόι στο Βιετνάμ με συμμετοχή 12 πανεπιστημίων και 26 διδασκόντων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Μαλαισία, το Βιετνάμ, το Νεπάλ, το Πακιστάν, την Εσθονία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, και την Ιταλία. Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται σε διεθνείς ομάδες εφαρμόζοντας καλές πρακτικές σχεδιαστικής σκέψης και παιγνιώδους μάθησης που ενθαρρύνουν την αναλυτική και εναλλακτική σκέψη σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση μοντέρνων προκλήσεων της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες θα μεταφέρουν τη νέα γνώση στους οργανισμούς τους για εφαρμογή στην εκπαίδευση προς όφελος των φοιτητών.
Η εκπαιδευτική εβδομάδα διοργανώνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ICT-INOV: Modernizing ICT Education for Harvesting Innovation (http://ictinov-project.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building in Higher Education και αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας από πανεπιστήμια της Ευρώπης σε πανεπιστήμια της Ασίας και τον εκμοντερνισμό, μέσω αναδυόμενων μεθοδολογιών μάθησης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών με στόχο την ενδυνάμωση της ικανότητας εκπαιδευτικών οργανισμών να ενθαρρύνουν την καινοτόμα σκέψη.
Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου σχεδιάζονται εργαστήρια σε 8 πανεπιστήμια στην Ασία. Αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρεσίες για την προώθηση της καινοτόμου σκέψης μέσω συνεργασίας σε ομάδες. Σχεδιάζονται δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας προς άμεση εφαρμογή ή χρήση ως σημείων αναφοράς για το δημιουργία νέων. Και προωθείται η δημιουργία μιας ακαδημαϊκής κοινότητας καλών πρακτικών μέσω εκπαίδευσης διδασκόντων και εκδηλώσεων τόσο με φυσική φυσικής παρουσία όσο και με χρήση του διαδικτύου.
Επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του τμήματος Ηλίας Χούστης. Το έργο υλοποιείται από το 2021 έως το 2024.

Προηγούμενο άρθρο Έλεγχοι κατά της Φυματίωσης από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Λάρισας
Επόμενο άρθρο 21 νέα έργα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για το δρόμο Μουζάκι-ύμπανος-Αργιθέα-όρια ν. Καρδίτσας