Ειδήσεις

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων


Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων θα πραγματοποιηθεί την  22α Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10.00΄  και ώρα λήξης 11.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018. Θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μεμοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους εργαζόμενους του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Απαγορεύεται η διέλευση κάθε είδους οχήματος, επί της οδού Κολοκοτρώνη
Επόμενο άρθρο Οι οικοδόμοι Καρδίτσας για την καταβολή του αδειοδωροσήμου