Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Ανάγκη στήριξης της αλιείας στη Θεσσαλία


Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με ενημέρωση ψαράδων του Βόλου και των παραλιακών περιοχών της Λάρισας, έντονα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους από τις πρόσφατες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου που κατέστρεψαν τον θεσσαλικό κάμπο. Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι στα αζήτητα παραμένουν τα ψάρια τους στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλίας, καθώς οι καταναλωτές τα αποφεύγουν, φοβούμενοι ότι είναι μολυσμένα από νερά των πλημμύρων, τα οποία κατέληξαν τόσο στον Παγασητικό κόλπο όσο και στα παράλια της Λάρισας. Θεωρούν οι ως άνω ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση των καταναλωτών, αφού η αλιεία έχει απαγορευτεί στον Παγασητικό και ψαρεύουν πλέον στα ανοιχτά του Αιγαίου πελάγους, γεγονός που σημαίνει ότι τα ψάρια τους είναι υγιεινά και ολόφρεσκα. Η κατάσταση αυτή, όπως έχει διαμορφωθεί, αναγκάζει τους ιχθυοπώλες να πουλούν κάτω από το κόστος, οδηγώντας τον κλάδο τους σε απελπιστική οικονομική κατάσταση. Ζητούν οι ως άνω να υπάρξει παρέμβαση από την Πολιτεία για να στηριχτεί το επάγγελμά τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να στηριχτεί η αλιεία στις παραλιακές περιοχές της Θεσσαλίας μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή;

 

Η Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 1282/23-10-2023 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η παραφιλολογία και παραπληροφόρηση που υπήρξε σχετικά με την ποιότητα των υδάτων στον Παγασητικό Κόλπο και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Θεσσαλίας μετά το φαινόμενο Daniel καταρρίφθηκε μετά από έρευνες και μελέτες που εκπονήθηκαν τόσο από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΙΝΑΛΕ ( του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), όσο και από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το ΙΝΑΛΕ (που ανήκει στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ) πραγματοποιήθηκαν 1) Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιολογικών και μη-βιολογικών δειγμάτων και 2) Δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού σε τέσσερις (4) παράκτιους σταθμούς, δύο εντός και δύο εκτός του Παγασητικού Κόλπου, όπου έγιναν: 1) Μετρήσεις θερμοκρασίας, αλατότητας, διαλυμένου οξυγόνου και θολερότητας με ειδικό ποντιζόμενο όργανο (CTD), 2) Συλλογή δειγμάτων νερού από πρότυπα βάθη, π.χ. 0, 10, 30, 40 και στο βυθό, με ειδικές φιάλες δειγματοληψίας, π.χ. τύπου Niskin και ανάλυση στο εργαστήριο για τη μέτρηση των αιωρούμενων σωματιδίων, θρεπτικών αλάτων, χλωροφύλλης και φυτοπλαγκτού, 3) Συλλογή δειγμάτων ζωοπλαγκτού με κάθετες σύρσεις ειδικών διχτύων, π.χ. τύπου WP2, 4) Συλλογή νερού για έλεγχο περιστατικών ρύπανσης από βαρέα μέταλλα και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs).

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών το ΙΝΑΛΕ συμπεραίνει ότι η επίπτωση των πλημμυρικών φαινομένων είναι στη θολερότητα και τη σκίαση στις βενθικές κοινωνίες. Τα θρεπτικά άλατα είναι σε μικρές ποσότητες καθώς και τα βαρέα μέταλλα σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα επισημαίνει ότι δεν βρέθηκαν νεκρά ψάρια και αναφέρεται τόσο στα αποτελέσματα των υποβρυχίων ερευνών που διεξήχθησαν, οι οποίες διεπίστωσαν ότι το φυτοπλαγκτόν, που αποτελεί τροφή των ψαριών βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα, καθώς επίσης και στις συγκεντρώσεις οξυγόνου και pH, οι οποίες βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα με αυτές των σταθμών του ΙΝΑΛΕ στο Βόρειο Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την καταλληλότητα των ψαριών για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της διερεύνησης των επιπτώσεων των πλημμυρών στη Θεσσαλία και αναφορικά με την εξαλίευση αλιευμάτων και οστράκων για ανθρώπινη κατανάλωση, η Διεύθυνση τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα ακαταλληλότητας και κατανάλωσής τους. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσης της αλιείας και ανησυχίας για την ασφάλεια του τροφίμου.

Τονίζεται επίσης, ότι η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής συμμετείχε σε όλες τις συσκέψεις του Συντονιστικού Κέντρου και είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για τον συντονισμό των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Αναφορικά με τη στήριξη του κλάδου της Αλιείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σας ενημερώνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) αποφάσισε τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λόγω των απαγορευτικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των φερτών υλικών και της μείωσης της αλιευτικής τους παραγωγής από την κακοκαιρία Daniel.

Η συνολική αποζημίωση που προαναφέρθηκε είναι ύψους 1.489.000€, έχει υπογραφεί από το ΥΠΑΑΤ και βρίσκεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη, επί το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία ολικού μήκους του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους που αυτός κατέχει, με ποσό ενίσχυσης ανά σκάφος παράκτιας αλιείας και ανά σκάφος γρι γρι ως εξής:

α) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος μικρότερο ή ίσο των 5,99 μέτρων, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.

β) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος από 6,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 11,99 μέτρων, σε 2.600 ευρώ ανά σκάφος.

γ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος 12,00 μέτρα και μικρότερο ή ίσο των 14,99 μέτρων, σε 7.000 ευρώ ανά σκάφος.

δ) Παράκτια αλιευτικά σκάφη, με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο των 15,00 μέτρων, σε 8.000 ευρώ ανά σκάφος.

ε) Αλιευτικά σκάφη μέσης αλιείας, με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, σε 12.000 ευρώ ανά σκάφος. στ) Αλιευτικά σκάφη εσωτερικών υδάτων, ανεξαρτήτου μήκους, σε 1.800 ευρώ ανά σκάφος.

Στο επόμενο διάστημα θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους.

Τέλος, για τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση 1282/23-10-2023 και άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά την ως άνω Ερώτηση στα εν λόγω καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.

Προηγούμενο άρθρο Διοργάνωση 10ης Γιορτής Σκακιού, Μουσικής & Μαθηματικών
Επόμενο άρθρο Από 1,38 έως 1,40 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης