Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Ανύπαρκτα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων των Γεωπονικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Κύριε Υπουργέ, Σύμφωνα με επιστολή των Προέδρων των παρακάτω 3 Τμημάτων, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π. Θ.) και τη σωρεία διαμαρτυριών πολλών οικογενειών νυν φοιτητών και μελλοντικών αποφοίτων του Π. Θ. (καθώς η πρώτη ορκωμοσία αποφοίτων των νέων αυτών τμημάτων θα λάβει χώρα στις 28.03.2023) οι απόφοιτοι Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης στερούνται Επαγγελματικά Δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου στα κάτωθι Τμήματα: α) Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Λάρισας, β) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Λάρισας και γ) Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Καρδίτσας. Τα Τμήματα αυτά ιδρύθηκαν με βάση τον Ν. 4589/2019, ΦΕΚ Α 13/29.01.2019, μετά την απορρόφηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας από το Π. Θ. Στα ανωτέρω Γεωπονικά Τμήματα υλοποιούνται σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ) πενταετούς διάρκειας (5 έτη σπουδών) και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών οδηγεί στην απόκτηση «Πτυχίου Γεωπονίας», το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master), ενώ λειτουργούν ήδη Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με πλήθος φοιτητών (Ελληνόφωνα και Ξενόγλωσσο) και εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών καθορίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ για πρώτη φορά με το Π. Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), ενώ με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το παραπάνω άρθρο του Π. Δ. το 2014 και καθορίστηκε η προέλευση των συγκεκριμένων πτυχιούχων/δικαιούχων.

Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο

στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, όμως τα ανωτέρω Τμήματα, όπως και τα υπόλοιπα νέα Γεωπονικά Τμήματα που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ της χώρας με τα Πανεπιστήμια, όλα τα τότε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων, μετεξελίχθηκαν σε 5ετή σύγχρονα Τμήματα Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 και οι φοιτητές των 5ετών γεωπονικών τμημάτων σπουδάζουν σε ανώτατα κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Αυτά

 

Προηγούμενο άρθρο Συμμετοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων στον μαθητικό διαγωνισμό του European Radio School
Επόμενο άρθρο Πρόσληψη Εργατών Καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας