Ειδήσεις

Ελληνική Λύση: Κόβονται και μένουν αναξιοποίητα 900 σχολικά γεύματα την ημέρα στον ν. Καρδίτσας


Κυρία, κύριοι Υπουργοί, Προβληματισμός και περίσκεψη επικρατεί σε γονείς και μαθητές σχολείων των Δήμων Καρδίτσας και Σοφάδων, εξαιτίας της φετινής μείωσης στη διάθεση των σχολικών γευμάτων σε σχέση με την περσινή περίοδο αλλά και σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουν να περισσεύουν 900 συνολικά σχολικά γεύματα από τον αρχικό προγραμματισμό και τελικά να μη διατίθενται πουθενά. Η απόφαση που κοινοποιήθηκε στο αρμόδιο γραφείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωστοποιούσε πως δε θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των σχολείων και των μαθητών που θα διανέμονται σχολικά γεύματα και χωρίς φυσικά να δίδεται καμία εξήγηση για το τι θα γίνουν τα 900 πλεονάζοντα γεύματα. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, στον νομό επρόκειτο να διανεμηθούν συνολικά 3.500 σχολικά γεύματα (2.500 σε σχολεία της Καρδίτσας και 1.000 σε σχολεία των Σοφάδων). Σημειωτέον ότι για τη φετινή διάθεση έγινε επιλογή 25 σχολείων, αριθμός μειωμένος κατά 9 σχολεία σε σχέση με πέρσι. Εκ των αιτήσεων που υπεβλήθησαν για χορήγηση γεύματος, προέκυψε συνολικά ο αριθμός 2.600, υπολειπόμενος κατά 900 του αρχικού προγραμματισμού. Κι ενώ, ως όφειλε, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας έκανε τις προτάσεις της για την αξιοποίηση του πλεονάσματος σε γεύματα, έρχεται η απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου να τα στερεί από έχοντές τα ανάγκη. Μια απόφαση που αντιβαίνει της ανθρωπιάς αλλά και των προγενέστερων δηλώσεων της κ. υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί αύξησης και αναβάθμισης του θεσμού των σχολικών γευμάτων αλλά και στήριξης περισσότερων εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας. Εύλογα διερωτάται κάποιος για τα αίτια της συγκεκριμένης απόφασης, για το αν και πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα των

«κομμένων» γευμάτων. Μα ίσως περισσότερο θα διερωτηθεί με ποιο μαγικό τρόπο

ξαφνικά η φτώχεια, ο υποσιτισμός και η ανέχεια εξαφανίστηκαν, ώστε εν μέσω οικονομικής κρίσης να μη χρειαζόμαστε 900 επιπλέον πιάτα που δε θα στρωθούν ποτέ στο τραπέζι κανενός σχολείου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να εκμεταλλευτείτε τα 900 πλεονάζοντα γεύματα στον ν. Καρδίτσας, αξιοποιώντας τα προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικοοικονομικών ομάδων;
  2. Για ποιους λόγους αγνοήθηκαν οι προτάσεις που σας έγιναν από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Καρδίτσας προς αξιοποίηση του πλεονάσματος σε σχολικά γεύματα;
  3. Ποια τα αίτια της συγκεκριμένης σας απόφασης περικοπών των σχολικών γευμάτων; Πώς προτίθεσθε να αξιοποιήσετε τα χρήματα των «κομμένων» γευμάτων;
  4. Θεωρείτε ότι οι κυβερνητικές δηλώσεις και εξαγγελίες περί αύξησης και αναβάθμισης του θεσμού των σχολικών γευμάτων αλλά και στήριξης περισσότερων εχόντων ανάγκη συνανθρώπων μας, συνάδουν με τη λήψη της συγκεκριμένης σας απόφασης που αφορά τα σχολικά γεύματα στον ν. Καρδίτσας;

 

Η απάντηση της Υφυπουργού κ Μιχαηλίδου

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Χήτα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (Α’ 22), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4756/2020 (Α’ 235), το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το διατροφικό πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» που έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων.

Με την αριθμ.Δ14/οικ.21446/488/2018 (1299 Β’) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια με την παρ.1 του άρθρου 83 του ν.4611/2019 ( 73 Α’), ανατέθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του ως άνω Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της σχετικής αρμοδιότητάς του, ο παραπάνω Οργανισμός, ενεργώντας ως εντολοδόχος του επιβλέποντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προέβη στην διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή, σε ημερήσια βάση, υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων, σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 και με δικαίωμα προαίρεσης για το σχολικό έτος 2023-2024.Δεδομένου ότι η ως άνω Διακήρυξη του διαγωνισμού αφορούσε στην σύναψη συμβάσεων διετούς διάρκειας (και με δικαίωμα προαίρεσης για τρίτο έτος), οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υλοποιείται το Πρόγραμμα το σχολικό έτος 2022-2023, είναι όμοιες με τις αντίστοιχες του σχολικού έτους 2021-2022.Ήδη από το σχολικό έτος 2021-2022 και για τα επόμενα δύο σχολικά έτη θα μοιράζονται γεύματα σε 268 επιπλέον σχολικές μονάδες που αντιστοιχούν σε 25.000 γεύματα ημερησίως.Με την αριθ. 1662/4/1-4-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Α., εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος – στο σύνολό του- περιελάμβανε εβδομήντα έξι (76) Τμήματα (Περιφερειακές Ενότητες ή Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα σε όλη τη χώρα), μεταξύ των οποίων και τα τμήματα 33 και 68 με τους Δήμους Καρδίτσας και Σοφάδων αντίστοιχα.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται για κάθε σχολικό έτος οι σχολικές μονάδες που θα εφαρμοστεί το σχετικό Πρόγραμμα. Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι σχολικές μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα ορίστηκαν με την αρ. Δ14/οικ.91201/3-10-2022 κυα (Β’ 5151).

Σύμφωνα λοιπόν με το ως άνω υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, στην παρούσα φάση, το Πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κυα.

Πιο αναλυτικά:

-για τον Δήμο Καρδίτσας, υπεγράφη και εκτελείται η αρ. 6/2021/20 Σύμβαση (όπως ισχύει), για την παροχή, σε ημερήσια βάση, 2.494 γευμάτων τα οποία διανέμονται σε 15 σχολικές μονάδες του ανωτέρω Δήμου.

– για τον Δήμο Σοφάδων, υπεγράφη και εκτελείται η αρ. 6/2021/19 Σύμβαση (όπως ισχύει), για την παροχή, σε ημερήσια βάση, 1.042 γευμάτων τα οποία διανέμονται σε 10 σχολικές μονάδες του ανωτέρω Δήμου.

Η παραλαβή των γευμάτων από την κάθε σχολική μονάδα γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής της. Τα μέλη της εν λόγω επιτροπής έχουν την ευθύνη του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των γευμάτων που παραλαμβάνουν με σκοπό να διαπιστώνεται σε καθημερινή βάση ότι δεν παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης του έργου. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της Επιτροπής Παραλαβής καθορίζονται με υπουργική απόφαση του συνερωτώμενου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Κοινή επιστολή βιομηχανικών οργανώσεων στον Πρωθυπουργό για την ενέργεια