Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με θέματα προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερώτηση:
1. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστασίου και κ. Γκαραλιάκου Ζήση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για το Φράγμα Αγιονερίου Ελασσόνας.

Β) Πρόταση ψηφίσματος:
1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία»:
– για το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 26ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικό 26/15-12-22) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση ΠΔΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2023 και εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της “ΑΕΝΟΛ Α.Ε. ” στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 – Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωματικού). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκδηλώσεις Δημόσιας Υγείας έτους 2023 Π.Ε Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός δύο (2) Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως αντιπρόεδρος και ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Τρικάλων, με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση – ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 2023, για την προμήθεια δύο (02) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών, για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2023 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 9ο : Πολιτιστικές – θεσμοθετημένες εκδηλώσεις και ημερίδες- συνέδρια του έτους 2023 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 10ο : Αθλητικές εκδηλώσεις 2023, της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 11ο : Εκδηλώσεις 2023, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2023 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, συνεδρίων και λοιπών δράσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων, έτους 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2023. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 15ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος δεκατριών φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 449,504 MW», φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ’’, επί γηπέδων στις θέσεις «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 1Α, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 1Β, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 2, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 3Α, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 3Β, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 4-5-6Α, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 4-5-6Β, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 7Α, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 7Β, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 8, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 9Α, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 9Β, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 10» στις Δημοτικές Ενότητες Πολυδάμαντα, Νίκαιας και Κιλελέρ των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία συγκροτήματος επτά (7) φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 336,412 MW», επί γηπέδων στις θέσεις «ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ», «ΧΑΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», «ΗΡΑΚΛΗΣ»,«ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ», «ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ», «ΘΕΤΙΔΙΟ», «ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2» & ΣΥΝΟΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ’’», στις Δημοτικές Ενότητες Πολυδάμαντα και Νίκαιας , των Δήμων Φαρσάλων και Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 17ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 40,00 MW με ονομασία «ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΕΣΙΑΝΗ», της εταιρείας «I.N.C. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» στη θέση «ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΕΣΙΑΝΗ» καθώς και των συνοδών του έργων, των Τ.Κ. Νέου Περιβολίου, της Δ.Ε. Κιλελέρ, του Δήμου Κιλελέρ και την Τ.Κ. Μεγάλου Μοναστηρίου,της Δ.Ε. Αρμενίου, του Δήμου Κιλελέρ, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 18ο : Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκοπέλου», της Π.Ε. Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 19ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πατητηρίου (Π.Ε.Α.Λ. Πατητηρίου Αλοννήσου), του Δήμου Αλοννήσου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 20ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ) υφιστάμενου Λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού (σπαστηροτριβείο, κινητή μονάδα σκυροδέματος και κινητή μονάδα ασφαλτομίγματος) και προσθήκη μονάδας επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΡΕΜΑΤΑ», Δ. Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 21ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15ΜW στις θέσεις “ΜΠΑΤΗΣ”, “ΤΣΟΥΜΑ”, “ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ”, “ΠΛΑΓΙΑ” και “ΨΗΛΩΜΑ” στις Δ.Ε. Αιθήκων, Κλεινοβού και Δ.Ε. Ασπροποτάμου των Δήμων Πύλης και Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των “HIGH VOLTAGE ENERGY I.K.E.” & “WIND ENERGY FACILITY M.I.K.E.”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 22ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία έξι (06) Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18ΜW στις θέσεις «ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ», «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ» και «ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ», της Δ.Ε. Ασπροποτάμου, και στις θέσεις «ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ» και «ΧΙΟΛΙ», της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη θέση «ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΟΤΗ», της Δ.Ε. Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.” ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 23ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Βιολογικός Καθαρισμός ΤΚ Πύλης Δήμου Πύλης και αγωγός μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων», στην ΤΚ Πύλης Δήμου Πύλης Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 24ο : Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15,00ΜW”, στη θέση «Ορθοβούνι & Ξηρόκαμπος», στην Τ.Κ. Ορθοβουνίου & Κακοπλευρίου, των Δ.Ε Καλαμπάκας & Χασίων του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 25ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,6 MW στις θέσεις “ΑΥΓΟ” και “ΛΑΠΑΤΑ”, των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των “GREEN VELOCITY 1 MIKE” & “WIND ENERGY FACILITY MIKE”. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 26ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ΑΕΠΟ, του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας και κωδικό θέσης «1441609-MESENIK_MI» της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου, της Δ.Ε. Πλαστήρα στο Δ. Λίμνης Πλαστήρα, της Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 27ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 98,736 MW στην θέση «ΠΕΤΡΙΝΟ», φερόμενης ιδιοκτησίας της «GREEN MILE 5 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Δ.Ε. Φύλλου και Παλαμά, του Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

 

Προηγούμενο άρθρο Μητέρα και γιός έφυγαν από τη ζωή με λίγες ώρες διαφορά!!!
Επόμενο άρθρο Ελληνική Λύση: Κόβονται και μένουν αναξιοποίητα 900 σχολικά γεύματα την ημέρα στον ν. Καρδίτσας