Ειδήσεις

Εγγραφές νέων καταρτιζομένων στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας


Οι εγγραφές των νέων καταρτιζομένων στην ειδικότητα « Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν από 1  έως 15  /Σεπτεμβρίου/ 2023 στην γραμματεία του ΔΙΕΚ.ΓΕΝ. Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ).
  2. Τίτλος σπουδών (Πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο) .
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
  6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  7. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν).
  8. Επιπλέον για τους υποψήφιους καταρτιζόμενων χωρών της ΕΕ ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1.

Aπό την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων δύνανται να εγγράφονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ.   Τηλέφωνο   επικοινωνίας:2441351 205.

 

Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Στέγασης Ακαδ. Έτους 2023-2024
Επόμενο άρθρο Παιδικές Βιβλιοθήκες Δήμου Καρδίτσας: Έχεις γράμμα…