Ειδήσεις

Ενίσχυση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την μεταφορά των μαθητών


Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών οι 13 Περιφέρειες της χώρας λαμβάνουν 60.000.000,00€ για να εξοφλήσουν τις δαπάνες που έκαναν για την μεταφορά των μαθητών στα διοικητικά όρια των Περιφερειών τους.

Τα χρήματα προήλθαν από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», για την εξόφληση της δαπάνης τους για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

Τα ποσά αυτά, δύναται να ανακατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να καλύπτονται δαπάνες μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023.

Στην περίπτωση που μετά την εξόφληση του συνόλου των δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022- 2023 ανά Περιφέρεια, προκύπτουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν να διατίθενται για αντίστοιχες δαπάνες μεταφοράς μαθητών του επόμενου σχολικού έτους 2023-2024.

Περιφέρεια Θεσσαλίας: 4.865.000,00

Προηγούμενο άρθρο Μουσείο για τον ήρωα ταγματάρχη του υψώματος 731 Δημήτριο Κάσλα
Επόμενο άρθρο Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας