Ειδήσεις

Επίσκεψη στo Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Δημόσιας Υπηρεσίας Καρδίτσας


 Συνεχίζονται οι συναντήσεις των στελεχών του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας καθώς την Τετάρτη23 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας με τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ Καρδίτσας ΚΠΑ2.

Το Κ.Υπ.Ε.Α έχοντας οδηγό το πλάνο δικτύωσης και σκοπό την αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ κοινωνικών υπηρεσιών, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, φορέων επιχειρηματικότητας και δικτύων επιχειρήσεων επισκέφτηκε τα γραφεία της ΔΥΠΑ Καρδίτσας και συνομίλησε με τους εργασιακούς συμβούλους.Η ΔΥΠΑ προσελκύει καθημερινά το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων πολιτών και συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω και νοτόμων και στοχευμένων προγραμμάτων.

Βασικό θέμα συζήτησης η διευκόλυνση της πρόσβασης όσο το δυνατόν περισσότερων ανέργων πολιτών στις υπηρεσίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας του Κ.Υπ.Ε.Α. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η υποστήριξη της δικτύωσης, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικής εκκίνησης ανέργων και μελών ευπαθών ομάδων με σκοπό την ενεργό κοινωνική τους ενσωμάτωση. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται δωρεάν και θα έχουν τη μορφή ατομικών, κυρίως, συνεδριών.

Το Κ.Υπ.Ε.Α θα συνεχίσει το πρόγραμμα συναντήσεων και με τους υπόλοιπους φορείς και υπηρεσίες το προσεχές διάστημα.

Το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας Ανέργων και μειονεκτούντων πολιτών Δήμου Καρδίτσας, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020. Φορέας λειτουργίας του Κέντρου είναι η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και έχει τη στήριξη του Δήμου Καρδίτσας.

Τα γραφεία στεγάζονται στη Δημοτική Αγορά επί της οδού Διάκου (Κατ. Ι-5) και το τηλέφωνο εξυπηρέτησης είναι το 24410-22800.

Προηγούμενο άρθρο ΚΕΘΕΑ: Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης κάθε Τετάρτη
Επόμενο άρθρο Για την αντίδραση στο Αλεξάνδρειο ο Α.Σ. Καρδίτσας