Ειδήσεις

Έργα 580.000 ευρώ στο οδικό δίκτυο Σοφάδων, Καρποχωρίου και ΔΕ Άρνης


Την σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκε από τη θεομηνία (Ιανός) Δ.Ε. Σοφάδων & Δ.Ε. Άρνης», προϋπ/σμού δαπάνης 580.000,00 € υπέγραψε την Τρίτη 12/4 ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Θάνος Σκάρλος με τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ευάγγελου Αραμπατζή.

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση, για έργο ζωτικής σημασίας, δεδομένων των αναγκών των δημοτών αλλά και της ιδιαίτερης επιβάρυνσης του οδικού δικτύου μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ιανός.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης οδών στη Δ.Ε. Σοφάδων και Δ.Ε. Άρνης που παρουσιάζουν φθορές και έχουν υποστεί καθίζηση. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των οδών και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών και η ασφαλής μετακίνησή τους στα όρια του Δήμου Σοφάδων.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει:

  1. Ασφαλτόστρωση οδού στην Τ.Κ. Καρποχωρίου μήκους συνολικής επιφάνειας περίπου 1.250 m2 πλησίον της Εκκλησίας Άγιος Ανδρέας, διότι από τη θεομηνία (ΙΑΝΟΣ) καταστράφηκε το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου.
  2. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην Δ.Κ. Σοφάδων και πιο συγκεκριμένα στις παρακάτω οδούς:

✓ επί της οδού Παπάγου από τη διασταύρωσή της με την οδό Κιερίου έως και τη διασταύρωση με την οδό Παπαδιαμάντη και σε μήκος 135m,

✓ επί της οδού Γκούμα από τη διασταύρωσή της με την οδό Παπαδιαμάντη έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δημάρχου Πώποτα (παραποτάμια οδός) και σε μήκος 130m, ✓ επί της οδού 25ης Μαρτίου από τη διασταύρωσή της με την οδό Γκούμα έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Αντωνοπούλου και σε μήκος 60m,

✓ επί της οδού Αντωνοπούλου από τη διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δημάρχου Πώποτα και σε μήκος 100m,

✓ επί της οδού Κονδύλη από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Στρατάρχου Παπάγου και σε μήκος 340m,

✓ επί της οδού Πλαστήρα από τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Γεωργίου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δημάρχου Πώποτα και σε μήκος 375m,

✓ επί της οδού Καραϊσκάκη από τη διασταύρωσή της με την οδό Κονδύλη έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Δημάρχου Πώποτα και σε μήκος 535m,

✓ επί της οδού Κ. Παλαμά από τη διασταύρωσή της με την οδό Αλβανομάχων έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ν. Πλαστήρα και σε μήκος 625m,

✓ επί της οδού Νασιάκου από τη διασταύρωσή της με την οδό Κιερίου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και σε μήκος 100m,

✓ επί της οδού Ομήρου από τη διασταύρωσή της με την οδό Πίνδου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου και σε μήκος 185m,

✓ επί της οδού Πίνδου από τη διασταύρωσή της με την οδό Περικλέους έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Αγίου Γεωργίου και σε μήκος 330m,

✓ επί της οδού Αθ. Πλάντζου από τη διασταύρωσή της με την οδό Πίνδου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου και σε μήκος 180m,

✓ επί της οδού Ιωαν. Σακελλαροπούλου από τη διασταύρωσή της με την οδό Αθ. Πλάντζου έως και τη διασταύρωσή της με την οδό Ευρυπίδου (παραποτάμια οδός) και σε μήκος 200m.

  1. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στην Δ.Κ. Σοφάδων και συγκεκριμένα επί της οδού 25ης Μαρτίου και ανακατασκευή πεζοδρομίων από τη διασταύρωσή της με την οδό Αντωνοπούλου και έως τη διασταύρωσή της με την οδό Νασιάκου.
  2. Ασφαλτόστρωση οδού στη Δ.Κ. Άρνης, στην Τ.Κ. Ερμητσίου, μήκους 80 m,
  3. Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στη Δ.Κ. Άρνης, στην Τ.Κ. Κυψέλης, μήκους 300m

Οι βασικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

✓ Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος.

✓ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων.

✓ Εκσκαφή θεμελίων & τάφρων.

✓ Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

✓ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων με χρήση μηχανικών μέσων.

✓ Μεταφορές με αυτοκίνητο.

✓ Αφαίρεση και επανατοποθέτηση στύλων σήμανσης.

✓ Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων.

✓ Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15.

✓ Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.

✓ Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα.

✓ Πρόχυτα κράσπεδα.

✓ Εκσκαφή τάφρων αγωγών.

✓ Αγωγός Φ30 από άοπλο σκυρόδεμα.

✓ Κατασκευή (εργασία, υλικά, μεταφορά) μιας στρώσεως βάσης οδοστρώματος των 10 εκ. της Π.Τ.Π. 0155 με θραυστό υλικό λατομείου.

✓ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm και σε βάθος έως 8 cm.

✓ Κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης (εργασία, υλικά, μεταφορά) ανασφαλτώτου επιφανείας δια ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ – 0 εκτελούμενης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01.

✓ Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (εργασία, υλικά, μεταφορά) επί ασφαλτικής στρώσης δια ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ – 5.

✓ Ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm με χρήση κοινής ασφάλτου.

✓ Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος.

✓ Ανύψωση ή υποβιβασμός της στάθμης φρεατίων που βρίσκονται στο οδόστρωμα ώστε η τελική στάθμη τους να είναι αυτή του οδοστρώματος

Η πίστωση του έργου γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος κ. Θάνος Σκάρλος σημείωσε:

«Με την υπογραφή της σύμβασης ένα ακόμη έργο  προϋπολογισμού 580.000 ευρώ μπαίνει στην τελική φάση ολοκλήρωσης. Ένα έργο που θα αντιμετωπίσει προβλήματα που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Ιανού, θα αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει  την ποιότητα ζωής των κατοίκων του τόπου μας.

Πρόκειται για σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την καθημερινότητα  των συνδημοτών μας. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να επιχειρεί,  εκμεταλλευόμενη και διεκδικώντας κάθε δυνατή χρηματοδότηση και συνεργαζόμενη με τους  εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διαρκή βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας»

Προηγούμενο άρθρο Φοιτητές/ριες του Π.Θ. συμμετέχουν στην Πασχαλινή Αγορά της ΕΛΕΠΑΠ
Επόμενο άρθρο Με το Πανελλήνιο Συντονιστικό εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι συναντήθηκε στη Βουλή ο Βουλευτής Γιώργος Κωτσός