Ειδήσεις

Έργα και δράσεις Κυκλικής Οικονομίας, με προτεραιότητα στη διαχείριση της βιομάζας


Κοινές  δράσεις έρευνας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, δικτύωσης, υλοποίησης μελετών και έργων σε θέματα κλιματικής αλλαγής, κοινωνικής οικονομίας, κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας, ορεινής οικονομίας και καινοτομίας, με αφετηρία την υλοποίηση πρότυπου και καινοτόμου έργου διαχείρισης της βιομάζας, που παρασύρεται και συσσωρεύεται μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο, δρομολογούνται με την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας, μεταξύ του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, και του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας έγινε από τον κ. Γιώργο Καπεντζώνη Πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχο Δωρίδος και από τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, στην έδρα του Τμήματος ΔΕΞΥΣ στην Καρδίτσα.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων κ.κ. Γιώργος Καπεντζώνης και Ιωάννης Παπαδόπουλος παρουσίασαν  με ομιλίες τους τα πεδία κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων, που θα αναληφθούν και ανακοίνωσαν την άμεση σύσταση κοινών Ομάδων Επιστημονικού Έργου, προς υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμματικών Συμφωνιών ενώ τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία της υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας, μεταξύ των δύο μερών.

Σε προτεραιότητα τέθηκε η προώθηση νέων καινοτόμων έργων και δράσεων διαχείρισης της βιομάζας, που παρασύρεται και συσσωρεύεται μετά από ένα πλημμυρικό φαινόμενο. Αντικείμενο στο οποίο το διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημιακού Τμήματος ΔΕΞΥΣ έχει να αναπτύξει πρωτοποριακές τεχνολογικές εφαρμογές και συστήματα ευρείας εφαρμογής, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό αντικείμενο δράσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες,  καθώς ήλθε αντιμέτωπο με τις τεράστιες ποσότητες βιομάζας που παρασύρθηκαν κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πλημμυρών του «Ιανού».

Σημείο αναφοράς αποτελεί η υλοποίηση του πρώτου στην Ελλάδα έργου συλλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης φερτών υλών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αργιθέας. Το συγκεκριμένο έργο θεραπεύει τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής του «Ιανού» εισάγοντας παράλληλα κανόνες Κυκλικής Οικονομίας και  μέτρησης δεικτών υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αποδοτικότητας των πόρων. Υλοποιήθηκε και ολοκληρώνεται στο πλαίσιο  του προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες», του  Πράσινου Ταμείου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από το Δήμο Αργιθέας και το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες»,  σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, με στόχο να αποτελέσει πιλοτική δράση,  που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλοι οι Δήμοι – Μέλη του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες»,  που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.

Δηλώσεις

O κ. Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και Δήμαρχος Δωρίδος δήλωσε ότι: « Με την  υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους, στο πλαίσιο των σκοπών και του θεσμικού τους ρόλου, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν δράσεις, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στους Δήμους μας» επισημαίνοντας ότι «το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, ως φορέας των Ελληνικών Δήμων, που εξειδικεύεται σε δράσεις και έργα προστασίας του περιβάλλοντος και των λιμναίων οικοσυστημάτων των Δήμων μελών του, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Κλιματικού νόμου, ταυτοχρόνως αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα, ως supporter  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Σύμφωνο των Δημάρχων».

Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δήλωσε ότι:  «Οι  δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας διέπονται από καινοτόμες στρατηγικές και μεθόδους, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθησης της κλιματικής ουδετερότητας αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα αλλά και την πρωτοποριακή συμβολή του επιστημονικού ερευνητικού έργου, της τεχνολογίας και καινοτομίας σε αυτούς τους τομείς», επισημαίνοντας ότι «το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διακρίνεται για την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη συνεργασίας, έχει θεσπίσει το όραμά του, που μεταξύ άλλων στοχεύει στη διάχυση της γνώσης την οποία παράγει και διαθέτει και τη δυναμική διασύνδεσή του με την κοινωνία για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, ενώ αποτελεί το μοναδικό και πρωτοπόρο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο αντικείμενο».

Επιστημονικές παρουσιάσεις

Στην εκδήλωση υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας, έγιναν παράλληλα επιστημονικές παρουσιάσεις σχετικές με τα αντικείμενα δράσης των δύο φορέων από  τους κα Έλενα Μουρελάτου, Πολιτικό Μηχανικό-Τεχνικό Σύμβουλο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και κ. Μάριο Τρίγκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατά την παρουσίαση των επιστημονικών εισηγήσεων σχετικά με τη διαχείριση της βιομάζας μετά από πλημμυρικά φαινόμενα επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι: «πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι το μέλλον μας εξαρτάται από το λεπτό στρώμα που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Το έδαφος και η πληθώρα των οργανισμών που ζουν σε αυτό μας παρέχουν τροφή, βιομάζα και ίνες καθώς και πρώτες ύλες, ρυθμίζουν τους κύκλους των υδάτων, του άνθρακα και των θρεπτικών στοιχείων και καθιστούν δυνατή τη ζωή στην ξηρά. Χρειάζονται χιλιάδες χρόνια για την παραγωγή λίγων εκατοστών αυτού του μαγικού χαλιού. Το έδαφος φιλοξενεί πάνω από το 25% του συνόλου της βιοποικιλότητας στον πλανήτη και αποτελεί το θεμέλιο των τροφικών αλυσίδων που προσφέρουν τροφή για την ανθρωπότητα και τη υπέργεια βιοποικιλότητα. Αυτό το εύθραυστο στρώμα αναμένεται να προσφέρει τροφή και να φιλτράρει πόσιμο νερό κατάλληλο για κατανάλωση στον παγκόσμιο πληθυσμό που θα φτάσει σχεδόν τα 10 δισεκατομμύρια έως το 2050».

Τα πεδία συνεργασίας του Συμφώνου Συνεργασίας

Όπως ανακοινώθηκε τα πεδία συνεργασίας του Συμφώνου Συνεργασίας σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους εξής τομείς:

 • Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των δράσεων του Δικτύου.
 • Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός δράσεων βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης.
 • Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με τα κοινά ενδιαφέροντα και πεδία δράσης των δύο φορέων.
 • Συμμετοχή από κοινού σε αναπτυξιακά προγράμματα και υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων.
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
 • Συμμετοχή σε κοινά δίκτυα συνεργειών.
 • Κοινές δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και Πολιτισμού.
 • Ανάπτυξη δράσεων στοχευμένων στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΊΜΝΕΣ, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση και αλληλεγγύη.
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση πολιτών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την προσέγγισή τους μέσα από το φυσικό περιβάλλον και την αειφορία.
 • Υποβοήθηση των πολιτών να πάρουν μέρος σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συζητήσεις της εποχής μας.

 Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των παρευρισκομένων στα εργαστήρια και στους άλλους χώρους λειτουργίας  του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά και να θαυμάσουν το σημαντικό έργο που συντελείται αλλά και τον πρότυπο εξοπλισμό που διαθέτει και αξιοποιεί το συγκεκριμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Παρουσίες

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν (κατά αλφαβητική σειρά) οι:

Μιχάλης Βραχνάκης, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρήστος Γκρέκος, Συντονιστής Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ

Δημήτρης Ζάκης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δημοτικός Σύμβουλος Σερβίων

Στέφανος Θεολόγης, Αντιδήμαρχος Καρδίτσας

Ιωάννης Καζόγλου, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιώργος Καπεντζώνης, Πρόεδρος Δικτύου Πόλεων με Λίμνες & Δήμαρχος Δωρίδος

Αντώνης Καραγιώργος, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γλυκερία Καραγκούνη, Καθηγήτρια Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έλενα Μουρελάτου, Επιστημονική Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Βασιλική Ξηροφώτου, Αντιδήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Χρήστος Παπάρας, Αντιδήμαρχος Δομοκού

Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος & Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μιχάλης Σκαρβέλης, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανδρέας Στεργίου, Πρόεδρος Δικτύου Δήμων Περιοχής ΠΙΝΔΟΥ& Δήμαρχος Αργιθέας

Νώντας Τριβήλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Μάριος Τρίγκας, Καθηγητής Τμήματος ΔΕΞΥΣ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Νώντας Τριβήλος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

 

Προηγούμενο άρθρο Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τη Δευτεροβάθμια Υγεία απορρίπτεται
Επόμενο άρθρο Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου και τη συμπεριφορά των μελών της πλειοψηφίας