Ειδήσεις

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας


To Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας σχεδίασε και υλοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό 2022-1-EL01-KA122-ADU-000072138, διάρκειας από 19/6/2023 έως 28/6/2023, στον εκπαιδευτικό οργανισμό CDACOLLEGE στη Λάρνακα της Κύπρου.

Το πρόγραμμα που είχε τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Υπερθέρμανση. Τρόποι και μέθοδοι αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης με αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.», συμμετείχαν είκοσι οκτώ (28) εκπαιδευόμενοι του σχολείου και δυο (2) συνοδοί καθηγητές. Αξίζει να τονιστεί ότι είναι η 1η φορά πανελλαδικά που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus+ εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ.

Είναι μάλιστα το 5ο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιούμε (προηγούμενα ήταν το 2014, 2016, 2020, 2021).

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι τοΊδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ είχε ευθύνη τη συνολική οργάνωση και διαχείριση. Το σχολείο μας, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, παρέχει μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων βελτίωση των γνώσεων και των εμπειριών των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων του.

Η συμβολή του CDACOLLEGE ως εταίρου υποδοχής ήταν αποφασιστική στην υλοποίηση του προγράμματος. Είχε την ευθύνη της οργάνωσης της εκπαίδευσης με υλοποίηση δομημένων σεμιναρίων και τεχνικών επισκέψεων.Επίσης οργάνωσε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Πάφο, Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA.

Η κύρια γλώσσα εργασίας κατά την διάρκεια της κινητικότητας ήταν η Ελληνική και δευτερευόντως η Αγγλική.Οι δυο συνοδοί κάλυψαν τις ανάγκες πιθανής διερμηνείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνονταν στο targetgroup (ροή) Groupmobility of adultlearners, και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: α) Αλληλεπίδραση ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, β) Η υπερθέρμανση του πλανήτη ως αιτία της κλιματικής αλλαγής, γ) Μέθοδοι αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής, δ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και μέθοδοι αξιοποίησής τους,ε) Τεχνολογίες – Συστήματα Προστασίας Περιβάλλοντος, ζ) Μέθοδοι – συστήματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η) Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των μαθημάτων έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για την πιστοποίηση των γνώσεων που αποκόμισαν.

 

Προηγούμενο άρθρο Ημερίδα-εργαστήριο με θέμα: Χημική και Οικολογική κατάσταση ποτάμιων περιοχών
Επόμενο άρθρο Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύθηκε ο Δήμος Σοφάδων