Ειδήσεις

Ημερίδα-εργαστήριο με θέμα: Χημική και Οικολογική κατάσταση ποτάμιων περιοχών


Υλοποιήθηκε την Τρίτη 27/6/2023 η ημερίδα-εργαστήριο  με θέμα: «Χημική και Οικολογική κατάσταση ποτάμιων περιοχών» από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση από τον Ερευνητή του ΕΛΚΕΘΕ κ. Δημητρίου Ηλία, για το «Εθνικό Δϊκτυο παρακολούθησης υδάτων» και τις  μετρήσεις χημικής καιοικολογικής κατάστασης ποταμών. Επίσης η επίδειξη του τρόπου δειγματοληψίας σε διάφορα σημεία με βάση πρωτόκολλα του ΕΛΚΕΘΕ. Ενδιαφέρον για το ΚΕΠΕΑ Μουζακίου είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του Δικτύου αλλά και μαθητών σε περιορισμένο αριθμό δειγματολήψεων και μετρήσεων , ιδίως μεγάλων τάξεων στα πλαίσια της μεθοδολογίας της επιστήμης των πολιτών (citizenscience). Το ΕΛΚΕΘΕ θα ελέγχει και θα αναλύει τα δείγματα νερού που θα παραλαμβάνει ενώ συγχρόνως θα αξιολογεί κάποιες μετρήσεις  που θα γίνονται στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων.

Επίσης συμμετοχή στις δειγματοληψίες  είχαν και μέλη της ΑΜΚΕΊταμος που  ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια καταγραφής και βελτίωσης της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Γενικά η κατάσταση των ποταμών στην περιοχή της Περιφεριακής Ενότητας  Καρδίτσας παρουσιάζει προβλήματα, ενώ οι μετρήσεις χημικής κατάστασης  που γίνονται πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους σταθμούς της περιοχής για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση των ποταμών.

Οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις δειγματοληψίες που έγιναν στις περιοχές του Μουζακίου, Ιτέας, και Καρδίτσας και ακολούθησε συζήτηση. Το φθινόπωρο θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στο φράγμα Λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας