Ειδήσεις

Για 17 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά, στις 20 – 12 – 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (21η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Έγκριση ψηφίσματος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Εισηγητής Δήμαρχος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΔΕ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΔΕ ΦΥΛΛΟΥ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΔΕ ΣΕΛΛΑΝΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2023.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

 

9.-Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

10.-Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου.

Εισηγητής Δήμαρχος

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 01 / 2023 Α. Σ. Κ. Φύλλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 01 / 2023 Α. Σ. Κ. Πετρίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 02 / 2023 Α. Σ. Κ. Πετρίνου.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Ηλίας Μακρής

   14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 03 / 2023 Α. Σ. Κ. Ιτέας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 21 / 2023 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαμά.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα Ουρανία Φούντα

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Ελένης Τολιοπούλου του Κωνσταντίνου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εορταστικό 15νθημερο με εκδηλώσεις από το Δήμο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας