Ειδήσεις

Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας για τις πυρκαγιές βαμβακιού


Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης καθώς και σε μηχανήματα συλλογής και μεταφοράς βαμβακιού, μας οδηγούν στην υποχρέωση να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε από παραγωγούς, μεταφορείς και εκκοκκιστές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την φορτοεκφόρτωση του βαμβακιού, καθώς επίσης και κατά την μεταφορά και αποθήκευση, ώστε να λαμβάνουν μέτρα προς αποφυγή δημιουργίας σπινθήρων και θερμών σημείων.

Επίσης κατά την αποθήκευση πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος, ώστε να εντοπίζονται τυχόν εστίες πριν αυτές επεκταθούν.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλούμε το 199 ή 112.

Προηγούμενο άρθρο Συγχαρητήρια της Αν. Δ/ντριας Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Β. Ζιάκα στους Διακριθέντες Μαθητές σε διαγωνισμούς
Επόμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας