Ειδήσεις

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τα επαγγελματικά δικαιώματα


‘’Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τη διαμαρτυρία της, αναφορικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ιδρύματος.
Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι η Σύγκλητος στην 268η/15-04-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση της δυνατότητας της άσκησης του γεωπονικού́ επαγγέλματος –τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 344/2000 σε όλους τους πτυχιούχους των νέων Τμημάτων: α)Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, β)Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και γ)Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εντούτοις το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, είναι το μοναδικό Τμήμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών το οποίο δεν αναφέρεται ονομαστικά στην τροπολογία της 30ης Μαρτίου 2023.
Για το λόγο αυτό αιτούμαστε την προσθήκη του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή στις 30 Μαρτίου 2023’’.

Προηγούμενο άρθρο Πρωτόκολλο συνεργασίας ΣΒΘΣΕ και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Rapid tests για covid-19 στον Δήμο Παλαμά