Ειδήσεις

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΣΒΘΣΕ και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν στις 23 Μαρτίου 2023, Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (MOKE) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκ μέρους του Συνδέσμου υπεγράφη από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Συριανό, και εκ μέρους της ΜΟΚΕ ΠΘ από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Α. Σταμπουλή.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου γίνεται στο πλαίσιοτης μακράς και επιτυχημένης συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι δύο Φορείς, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωσήτης.

Η συνένωση των δυνάμεών τους, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών που έχουν αποκομίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριότητά τους και την ανάληψη από κοινού δράσεων και πρωτοβουλιών, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διασύνδεση της Επιχειρηματικής με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, στην ενίσχυση και αξιοποίηση της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και στην παραγωγή, καθώς και στην εξοικείωση των νέων επιστημόνων με την επιχειρηματική σκέψη.

Η συνεργασία των Μερών αφορά καταρχήν στα εξής πεδία/αντικείμενα:

  • Ενίσχυση και ανάπτυξη του δικτύου μεντόρων και υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring),
  • Προώθηση και σχεδιασμός δράσεων ανοιχτής καινοτομίας προς τις επιχειρήσεις με την υλοποίηση θεματικών διαγωνισμών ιδεών (Ideathons),
  • Υλοποίηση δράσεων με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη και προώθηση των startups και την καλύτερη δικτύωσή τους στην αγορά,
  • Διοργάνωση ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικότητας, πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων (Horizon Europe, Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ κ.α.),
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση, από κοινού, δράσεων και εκδηλώσεων,
  • Διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσω της από κοινού διοργάνωσης δράσεων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις,
  • Σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
  • Ανάληψη απόκοινού πρωτοβουλιών και υποβολή προτάσεων και συμμετοχών σε περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, κα

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους με γνώμονατην ανάπτυξη του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και  καινοτομίας της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και τηνδημιουργία μιας σύγχρονης οικονομίας που συμβάλλει στην ευημερία όλων των πολιτών.

Προηγούμενο άρθρο Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Χρυσή Διάκριση στα IoTAwards 2023
Επόμενο άρθρο Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει τη διαμαρτυρία της για τα επαγγελματικά δικαιώματα