Ειδήσεις

Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών υγρών καύσιμων και υγραερίου


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 489/Β΄/8-2-2022 η ΚΥΑ Αριθμ. Α.1016/28-1-2022 με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καύσιμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν.4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων».

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής απογραφής ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες  από τη δημοσίευση του ΦΕΚ.

Προηγούμενο άρθρο 109 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα έκανε η πρέσβης της Αυστρίας