Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο τμήμα από Δέλτα Παλαμά έως είσοδο Καρδίτσας


Η Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας ενημερώνει για τις ρυθμίσεις κυκλοφορίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Βελτίωση ε.ο. : κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Παλαμά έως είσοδο Καρδίτσας” και ειδικότερα: Α) Πλησίον του κόμβου Προδρόμου την εργοταξιακή σήμανση για την είσοδο και έξοδο εργοταξίου στο Πρόδρομο Καρδίτσας, για την 2η είσοδο και έξοδο εργοταξίου στο Πρόδρομο Καρδίτσας, την κατασκευή παράπλευρης οδού με κωδική ονομασία SRD2δ και τοπικής οδού 4δ, όπως προκύπτει από τις (8) και (9) σχετικές. Β) Από τη γέφυρα του ποταμού Λείψιμου έως την τάφρο 2Τ πριν τον Ι/Κ Προδρόμου, για την κατασκευή της Α΄ φάσης του Β΄ τμήματος κατασκευής, από Χ.Θ. 0+900 εως Χ.Θ. 2+600, όπως προκύπτει από τις (10) και (11) σχετικές.. – Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσης και για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.

Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Τ.Τ. Καρδίτσας, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας. Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Αποδεχτή έγινε η παραίτηση του Αντιδημάρχου Πλαστήρα Δ. Παϊση
Επόμενο άρθρο Ιωάννης Κολοβός: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Παπαλός λέει παραμύθια