Ειδήσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων από την Ε.Ε. για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα της Ε.Ε. για τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε ένα μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας ευθυγραμμισμένο με την εθνική και ευρωπαϊκή στόχευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα τις κάνει επιχειρησιακά πιο αποδοτικές, ανταγωνιστικές και περιβαλλοντικά υπεύθυνες.

Ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ανέπτυξε τη φιλοσοφία για την αναγκαιότητα μιας εταιρίας να εφαρμόσει διαδικασίες πράσινου μετασχηματισμού και παρουσίασε την αναμενόμενη εθνική δράση «Εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις», τις επιμέρους λεπτομέρειες και προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων σε αυτή. Παράλληλα, συζητήθηκαν όλα τα επιμέρους θέματα της δράσης, όπως το ύψος των ενισχύσεων, η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων και των δαπανών, τα κριτήρια αξιολόγησης και διάφορα θέματα διαχείρισης.

Ο κ. Ηρακλής Καραντώνης, Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας του Δικτύου ΠΡΑΞΗ,παρουσίασε το μηχανισμό και τις διαδικασίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τους πόρους που διαθέτει το «Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας» και ανέλυσε διεξοδικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανειακού σκέλους του Πλαισίου Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων, παρέχοντας πολύτιμη πληροφόρηση για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τη συγκεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης.

Ο κ. Αχιλλέας Μπάρλας, Συντονιστής του Εnterprise Europe Network Hellas, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, και ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης, Επικεφαλής του τομέα υποστήριξης ΜμΕ, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρουσίασαν τα «Κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance)» για τις επιχειρήσεις και αναλυτικά το πλαίσιο και τις εξελίξεις στον τομέα του ESGReporting,όσον αφορά τον ορισμό, την αναγκαιότητα και τη μεθοδολογία για την επίτευξη της στόχευσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Corporate Sustainability Navigator (CSN), τη μέθοδο αποτίμησης και συγκριτικής αξιολόγησης της εταιρείας, αναφορικά με την επίδοσή της σε θέματα βιωσιμότητας.

 

Τέλος ο κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, Μέλος του Δ.Σ., της ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ, ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας που ασπάζεται την αναγκαιότητα της μετάβασης των επιχειρήσεων σε πιο πράσινα και βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας, ανέπτυξε τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία, όπως και τα διαθέσιμα εργαλεία που αξιοποίησε ώστε να μειώσει το ενεργειακό κόστος καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα,

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 36 στελέχη επιχειρήσεων από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκπροσωπώντας ποικίλους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους απευθείας στους εισηγητές, αλλά και κατ’ ιδίαν σε δεύτερο χρόνο εφόσον το επιθυμούν με μια εξατομικευμένη συνεδρία με στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του ΣΘΕΒ.

Την εκδήλωση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη ενώ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του EUROPE DIRECT Αττικής.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ορκίστηκε ο Ευθύμιου Τιμολέων νέος Δημ. Σύμβουλος
Επόμενο άρθρο Άρωμα Χριστουγέννων με εντυπωσιακό έλατο στους Σοφάδες