Ειδήσεις

Με επιτυχία το 3ο θεματικό ζωντανό εργαστήρι για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα


Την Παρασκευή 28/04/2023 διοργανώθηκε το 3ο «Ζωντανό Εργαστήριο» με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και την υποστήριξη της ομάδας έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου 2ISECAP με θέμα τη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».

Το παρόν έδωσαν εξειδικευμένοι επιστήμονες σε θέματα μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, χωρικού / πολεοδομικού σχεδιασμού και χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, φορείς και ομάδες της Καρδίτσας, όπως το Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., το Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Α.με.Α, η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΣΥΝ.ΠΕ (ΕΣΕΚ), το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας με τον όμιλο «Κλιματική Αλλαγή – Κλιματική Κρίση».

 • Η κα Αντωνίου Αγορίτσα (Υπεύθυνη Έργου 2ISECAP), παρουσίασε τις δράσεις μετριασμού στον τομέα των μεταφορών, όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα – ΣΔΑΕΚ και στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ. Τα σχέδια αυτά εκπονήθηκαν από το Δήμο Καρδίτσας το 2021, το πρώτο μεν για την προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων και το δεύτερο ως συμπληρωματικό εργαλείο, στοχεύοντας προς την κλιματική ουδετερότητα.
 • Η κα Γιαννούλη Ιωάννα (Συντονίστρια του έργου 2ISECAP – BPM S.A.) έθεσε τη σημαντικότητα της προτεραιοποίησης των δράσεων μετριασμού στον τομέα των μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες της πόλης και την εκπλήρωση των στόχων του ΣΔΑΕΚ.
 • Ο κος Παπαποστόλου Ευάγγελος (Πρόεδρος Αστικού ΚΤΕΛ Α.Ε.), ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής, εξέθεσε το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και την ανάγκη στοχευμένων δράσεων για αποσυμφόρηση του κέντρου, την ελεγχόμενη στάθμευση, την κατασκευή νέων οργανωμένων χώρων στάθμευσης, τη βιώσιμη μετακίνηση των πολιτών με σχεδιασμό νέων γραμμών σύνδεσης των πιο απομακρυσμένων περιοχών με το κέντρο και τέλος τη μείωση των εκπομπών ρύπων με τη χρήση ηλεκτρικών λεωφορείων.
 • Ο κος Αγραφιώτης Βασίλειος (Πρόεδρος Νομαρχιακού Σωματείου Καρδίτσας Α.με.Α) έθεσε τη δυσκολία προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες. Επισήμανε την ανάγκη αυστηρής τήρησης της νομοθεσίας και του ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών προσβασιμότητας τόσο σε δημόσια έργα (πεζοδρόμια, διαβάσεις, πλατείες κ.α.) όσο και σε επιχειρήσεις συνάθροισης κοινού (πρόσβαση, ζώνες διέλευσης, WC κ.α.). Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις απουσιάζει η κοινωνική ευαισθητοποίηση των συμπολιτών, καθώς παρατηρείται κατάληψη πεζοδρομίων από αυτοκίνητα, εμπορεύματα και τραπεζοκαθίσματα δυσχεραίνοντας τη διέλευση των ατόμων με κινητικά προβλήματα.
 • Η κα Βελεσιώτου Αικατερίνη (Πρόεδρος Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας) γνωστοποίησε τη χαρτογράφηση του χώρου στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή των φοιτητικών εστιών, η οποία πραγματοποιήθηκε σαν δράση στο πλαίσιο του έργου GREAT Budgeting, και ανέδειξε ως πάγιο αίτημα του φοιτητικού πληθυσμού την ανάγκη πύκνωσης των δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ διευκολύνοντας την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα.
 • Ο κος Τουρκολιάς Χρήστος (εξωτερικός συνεργάτης του ΚΑΠΕ) τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού παρακολούθησης των μέτρων και επίτευξης των στόχων του ΣΔΑΕΚ, ο οποίος να προβλέπει τη διαρκή αναθεώρησή του σε περιπτώσεις απόκλισης από το στόχο. Σημαντικός είναι ο σχεδιασμός εκείνων των έργων που παρουσιάζουν συνέργειες μεταξύ βιώσιμης κινητικότητας και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λόγω ανεπαρκών χρηματοδοτικών πόρων.
 • O κος Παπανούσκας (Καθηγητής – Συντονιστής Ομίλου 1ου ΓΕΛ), ο οποίος έθεσε τα πιο σημαντικά ζητήματα των μαθητών σε ότι αφορά την κινητικότητα, την ασφάλεια κατά τη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους από το Αστικό ΚΤΕΛ.
 • Ο κος Γαβανάς Νικόλαος (Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) επισήμανε ότι οι στόχοι κλιματικής ουδετερότητας της πόλης πρέπει να γίνουν στόχοι του κάθε πολίτη μέσω του συμμετοχικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στην ευαισθητοποίηση, στην πληροφόρηση, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των δράσεων δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό διακυβέρνησης.
 • Ο κος Μαυρογεώργης Θεόδωρος (Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος υπεύθυνος ομάδας μελέτης ΣΒΑΚ) τόνισε ότι ο σχεδιασμός των μεταφορών έχει πλέον διαφοροποιηθεί με τρόπο πολύ πιο ανθρωποκεντρικό, ενθαρρύνοντας περισσότερο τους βιώσιμους τρόπους μετακίνησης (αστικό-υπεραστικό ΚΤΕΛ, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση και μικροκινητικότητα). Πρότεινε τη δημιουργία ή συνεργασία τμημάτων του Δήμου που θα ασχολούνται και με την συστηματική συλλογή δεδομένων κυκλοφοριακού και πολεοδομικού χαρακτήρα.
 • Τέλος, ο κος Σχορετσιανίτης Ηλίας (Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών) επισήμανε πως οι προτάσεις του Αστικού ΚΤΕΛ συγκλίνουν με τους στόχους βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου, αρκεί να εκπονηθούν ρεαλιστικές μελέτες εφαρμογής. Επίσης, τόνισε ότι η συνδρομή των πολιτών θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω, καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των μέτρων εφαρμογής στον τομέα της κυκλοφορίας και μετακίνησης εντός πόλης.

Συμπερασματικά, από την παραπάνω συμμετοχική διαδικασία απορρέουν οι επόμενες απαραίτητες κινήσεις:

 1. Δημιουργία Μηχανισμού παρακολούθησης-αξιολόγησης-αναθεώρησης των δράσεων μετριασμού.
 2. Δημιουργία «Φορέα διακυβέρνησης» για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.
 3. Αναδιάρθρωση και ιεράρχηση των δράσεων μετριασμού, οι οποίες σχετίζονται με τα προβλήματα κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία.
 4. Ενίσχυση της γραμμής προσβασιμότητας των Πανεπιστημιακών τμημάτων με στόχο την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών.
 5. Λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα με καλύτερες συνθήκες στάθμευσης.
 6. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας νέας γραμμής πρόσβασης στο κέντρο της πόλης με τη χρήση δύο λεωφορείων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλών εκπομπών ρύπων (π.χ. πιλοτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων).

Επόμενο στόχο αποτελεί η διοργάνωση άλλου θεματικού «Ζωντανού Εργαστηρίου» με τη συμμετοχή σχετικών φορέων (π.χ. αγροτικός τομέας) για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Καρδίτσας.

 

Προηγούμενο άρθρο Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου, για παραβίαση του Τελωνειακού Κώδικα
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Επισκέψεων Γιώργου Κωτσού, Υποψήφιου Βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Νομού Καρδίτσας