Ειδήσεις

Μήνυμα Μητροπολίτη για τα Χριστούγεννα


Αγαπητοί μου αδελφοί, Εψάλαμε κατά την ακολουθία του Όρθρου στην εβδόμη (ζ’) ωδή την Καταβασία: «Οι Παίδες ευσεβείᾳ συντραφέντες δυσσεβούς προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήν ουκ επτοήθησαν, αλλ’ εν μέσω της φλογός έστω τες έψαλλον· ο των πατέρων Θεός ευλογητός ει». (Καταβασία ζ’ ωδής Χριστουγέννων).

Οι τρείς νέοι που ανατράφηκαν με ευσέβεια καταφρόνησαν, δεν υπάκουσαν τη βλάσφημη διαταγή και δεν φοβήθηκαν την απειλή της φωτιάς. Αντίθετα, ευρι-σκόμενοι μέσα στο αναμμένο καμίνι, έψαλαν: Ο Θεός των πατέρων μας είναι δοξασμένος!

Το θεμέλιο της ανατροφής πού έλαβαν οι τρείς νέοι ήταν η ευσέβεια, δηλαδή ἡ πίστη, ἡ αγάπη και η αφοσίωση στον ένα και αληθινό Θεό. Ἡ γνησιότητα και ἡ δύναμη της ευσέβειάς τους αποκαλύπτεται στην απάντηση που έδωσαν στο ερώτημα του βασιλιά Ναβουχοδονόσορος: και ποιος είναι ο Θεός, ὁ οποίος θα σας σώση από τας χείρας μου;, με το οποίο είχε κατακλείσει την απειλή του να τούς ρίξει εις την κάμινον του πυρός την και ο μένην, αν τελικά δεν προσκυνούσαν τη χρυσή εικόνα του. Οι τρείς Παίδες λοιπόν απάντησαν: βασιλιά είναι περιττόν να αποκριθώμεν περί του πράγματος τούτου. Εάν ὁ Θεός μας, τον οποίον λατρεύομεν, έχη την δύναμιν, θα μας ελευθερώσῃ από την κάμινον του φλέγοντος πυρός και από τα χέρια σου. Αλλά και εάν δεν πράξη αυτό να γνωρίζεις βασιλιά ότι δεν θα λατρεύσωμεν τούς θεούς σου και δεν θα προσκυνήσουμε την χρυσή εικόνα, την οποία έστησες (Δαν.3,16-18).

Τα λόγια αυτά των τριών Παίδων αποκαλύπτουν τον εν θεό ζήλο και τον αδαμάντινο χαρακτήρα τους. Πίστευαν ακλόνητα στη δύναμη και τη σωστική πα-ρέμβαση του Θεού. Αλλά κι αν ακόμη ὁ Θεός δεν παρενέβαινε για να τους απαλ-λάξει από το πυρ της καμίνου, αυτοί δεν επρόκειτο να τον αρνηθούν και να λα-τρεύσουν άλλους θεούς.

Οι τρείς Παίδες, λοιπόν, οπλισμένοι με τη δύναμη της ευσέβειας, με την οποία είχαν ανατραφεί, μπόρεσαν να αψηφήσουν την προκλητική διαταγή του Ναβουχοδονόσορος και να σταθούν απτόητοι μπροστά στην απειλή της τιμωρίας, με την οποία επιχείρησε να κάμψει την αντίστασή τους.

Την άρνηση των τριών ευσεβών νέων να υπακούσουν στην άφρονα και δυσ-σεβή διαταγή του Ναβουχοδονόσορος, ακολούθησε η φοβερή τιμωρία. Και οι ηρωι-κές νεανικές υπάρξεις ευρισκόμενες εν μέσῳ της φλογός όχι μόνο δεν συνεθλίβη-σαν από το φόβο και τη λύπη, αλλά με την καρδιά τους γεμάτη από χαρά και ελπίδα στον Θεό ξεσπούσαν σε ύμνους και δοξολογίες: επεσονείς μέσον της καμίνου του πυρός της και ο μένης πεπεδημένοι. Και περιεπάτουν εν μέσῳ της φλογός υμνούντες τον Θεόν και ευλογούντες τον Κύριον (Δαν. 3,23).

Αδελφοί μου, από τότε μέχρι σήμερα μας καλούν και μας ζητούν να προσκυνήσουμε άλλους θεούς, την πλεονεξία-ειδωλολατρεία, το χρήμα, την σάρκα, την απρέπεια και ότι άλλο κακό μηχανεύεται ὁ διάβολος για να μας απομακρύνει από την Χάρη του Θεού.

Έναντι όλης αυτής της ανοίκειας και βλάσφημης καταστάσεως, ο Σωτήρας Κύριος έρχεται να γεννηθεί ξανά εκ Παρθένου Κόρης στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ να ενδυναμώσει με την παρουσία Του το γένος των ανθρώπων που επι-ποθεί και επιθυμεί να πιστεύει και να δοξάζει τον ζώντα και αληθινό Θεό, έναντι των άλλων ανθρωποπαθών θεοτήτων, των κίβδηλων, πού παρασύρουν τον πνευ-ματικό άνθρωπο σε όλεθρο και καταστροφή.

Ο Σαρκωθείς Κύριος προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και την αγιάζει, την αναδημιουργεί και την καθιστά ζώσα, έναντι της αμαρτίας και του πνευματι-κού και ψυχικού θανάτου, πού είχε υποπέσει, και την αναδεικνύει ένθεη, χαριτωμένη και αγιασμένη.

Οι προκλήσεις στη ζωή μας είναι πολλές και η αμαρτία και η αποστασία περιτυλίγεται με ωραία πολύχρωμα περιτυλίγματα για να μας παρουσιαστεί όμορφη, με λέξεις και ιδέες, όπως ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, αυτοδιαχείρισης του ανθρωπίνου σώματος, δικαίωμα στην άμβλωση, υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, πολιτικός γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο και πολλά παρόμοια.

Οι Χριστιανοί όμως καλούμαστε να μην προσκυνήσουμε την χρυσή εικόνα, τα είδωλα του κόσμου και το αυτό είδωλό μας, αλλά να προσκυνήσουμε και να δο-ξάσουμε την σωτηρία των εθνών, τον σπαργανωμένο Κύριο, τον Σωτήρα και Κτίστη μας. Να ακολουθήσουμε στη ζωή μας το φωτεινό σημάδι του Θεού, το άστρο της Βηθλεέμ, το οποίο θα μας οδηγεί πάντοτε σε έναν μοναδικό και ασφαλή προ ορισμό, στην μετάνοια, στη σωτηρία, στην αγιασμένη χριστιανική ζωή.

 

Κ α λ ά   κ α ι   ε υ λ ο γ η μ έ ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α!

Χρόνια Πολλά!

Ο Μητροπολίτης σας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Καρδίτσας Κωστή Νούσιου
Επόμενο άρθρο Στο 95% η πληρότητα στη λίμνη Πλαστήρα για τα Χριστούγεννα