Ειδήσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και της Ακαδημαϊκής Περιφέρειας της Ile-de-France


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, εκπροσωπούμενη από την Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κα Βασιλική Ζιάκα και η Ακαδημαϊκή Περιφέρεια της Ile-de-France, αποτελούμενη από τις Ακαδημίες της Créteil, των Παρισίων και των Βερσαλλιών, εκπροσωπούμενη από τον Πρύτανη της Ακαδημαϊκής Περιφέρειας της Ile-de-France, κ. Christophe Kerrero, προχώρησαν στην υπογραφή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, η οποία σκοπό έχει τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με έμφαση στη διδασκαλία των γλωσσών των δύο χωρών, στη διάδοση των πολιτιστικών και πολιτισμικών αξιών που προάγουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτομιών στη σχολική εκπαίδευση.

Τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, που υπάγονται σε αυτές τις δομές καλούνται να  αναπτύξουν επί μέρους συνεργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης.

Η εταιρική σχέση αποκεντρωμένης συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαιδευτικής συνεργασίας με την υποστήριξη δράσεων σε διαφορετικούς τομείς και γνωστικά πεδία της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, τα δύο μέλη δεσμεύονται να συνεργαστούν με στόχο:

  • την Προώθηση της διδασκαλίας της γλώσσας και του πολιτισμού της κάθε χώρας, της μεταξύ τους πολιτιστικής αλληλεπίδρασης καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών που προωθούν καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση για
  • την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • την ανάδειξη των τεχνών και της πολιτιστικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη έμφαση στους Αρχαίους πολιτισμούς
  • την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφορία
  • τον ψηφιακό γραμματισμό και την ασφάλεια στο διαδίκτυο
  • την ενεργό πολιτειότητα που αφορά στο σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και στα θέματα της κοινωνικής ένταξης, όπως για παράδειγμα η ισότητα των φύλων, η καταπολέμηση των διακρίσεων και του σχολικού εκφοβισμού.
  • τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τις πανανθρώπινες αξίες του Ολυμπισμού
  • την ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στους μαθητές
  • την Ενθάρρυνση της εξ αποστάσεως συνεργασίας μέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. eTwinning) καθώς και την ενδυνάμωση της κινητικότητας εκπαιδευτικών ή/και μαθητών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. Προγράμματα Erasmus+) στοχεύοντας στην ανταλλαγή εμπειριών και καλών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η γαλλική αντιπροσωπία απαρτίζονταν από την κ. Laure Morel, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων, τον κ. Charles Naim, Διευθυντής Επιθεώρησης, την κ. Natalia Tsagris Υποδιευθύντρια Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων. Τους Γάλλους αντιπροσώπους συνόδευαν η κ. Marion Raimbault, Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος -Γαλλική Πρεσβεία,  η κ. Χρύσα Βουλγαράκη, Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία και η κ. Χάιδω Νάτση, Σύμβουλος Γαλλικών.

Προηγούμενο άρθρο Υψηλές αθλητικές διακρίσεις!
Επόμενο άρθρο Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Χρυσή Διάκριση στα IoTAwards 2023