Ειδήσεις

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός: Χρυσή Διάκριση στα IoTAwards 2023


Μία ακόμα σημαντική διάκριση απέσπασαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός στα IoTAwards 2023, έναν θεσμό που αναδεικνύει κι επιβραβεύει τις πιο καινοτόμες IoT εταιρείες, τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα της αγοράς του Διαδικτύου των Πραγμάτων(Internet-of-Things, IoT).

Ειδικότερα η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός έλαβαν το GoldAward στην κατηγορία “Transportation/Motorways” για την χρήση IoT τεχνολογιών στους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργούν, συντηρούν και διαχειρίζονται.

Η εν λόγω βράβευση αφορά δυο ενέργειες που αποδεικνύουν στην πράξη ότι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επενδύσεις με όχημα την καινοτομία και αφορούσε:

Α) Τοδίκτυο δικτυακών καμερών σε επιλεγμένα σημεία τουαυτοκινητόδρομουόπου με την χρήση τεχνητής νοημοσύνηςανιχνεύονται αυτόματα επισφαλείς κινήσεις και ειδοποιείται άμεσατο Κέντρο Ελέγχουπροκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη επέμβασή..

Β) ΤοΣύστημα Αυτόματης Άρδευσης, που εκτείνεται σε ένα δίκτυο σχεδόν 200 χιλιομέτρων μέσω του οποίου ελέγχονται τα αντλιοστάσια, και τα κεντρικά σημεία άρδευσης των αυτοκινητοδρόμων, καλύπτοντας όχι μόνο τις αυξημένες ανάγκες ποτίσματος των φυτών, αλλά εξοικονομώντας υδάτινους πόρους και κατανάλωση ενέργειας.

Πρόκειται για ακόμα μία διάκριση που βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με τους στρατηγικούς στόχους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδούγια διαρκείς επενδύσεις στην οδική ασφάλεια, την ποιότητα εξυπηρέτησης και στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.

 

Προηγούμενο άρθρο Μνημόνιο Συνεργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και της Ακαδημαϊκής Περιφέρειας της Ile-de-France
Επόμενο άρθρο Πρωτόκολλο συνεργασίας ΣΒΘΣΕ και Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας