Ειδήσεις

Ν. Καρδούλας: 55% των Ελλήνων επιλέγει 1 από τα 4 διαθέσιμα εμβόλια – 73% αν υπήρχαν και τα 6


Οι παραδοσιακές μέθοδοι ερευνών της κοινής γνώμης στην Ελλάδα περνούν μια κρίση, διότι ένα σημαντικό ποσοστό του εκλογικού σώματος δεν έχει σταθερό τηλέφωνο και το ποσοστό αυτών που απαντούν σε μια τηλεφωνική έρευνα είναι πολύ χαμηλό. Έτσι η τυχαιότητα του δείγματος μειώνεται, γεγονός που έχει επιπτώσεις και στην αντιπροσώπευση του δείγματος, αλλά στα αποτελέσματα των ερευνών.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία ερευνών, η διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα φθάνει στο 92% του πληθυσμού ηλικίας 13-74 ετών και μάλιστα το 75% των Ελλήνων ηλικίας 16-64 ετών έχει τουλάχιστον ένα προφίλ στο Facebook. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το διαδίκτυο σωστά, αντικειμενικά και αμερόληπτα για έρευνες της κοινής γνώμης, τόσο η τυχαιότητα, όσο και η αντιπροσώπευση του δείγματος αυξάνονται δραματικά και τα δείγματα των ερευνών είναι υπερεπαρκή για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.

Η παρούσα έρευνα είναι μη κερδοσκοπική, τα έξοδά της για την Polls for Pagesκαι το Facebook πληρώθηκαν αποκλειστικά από εμένα, απευθύνθηκε στους χρήστες του Facebook στην Ελλάδα ηλικίας 18 ετών και άνωκαι το ερωτηματολόγιο της έρευνας φαίνεται παρακάτω:

 

Ταυτότητα της Έρευνας

Τύπος και Μέθοδος: Συλλογή απαντήσεων μέσω ερωτηματολογίου στο Facebook

Γεωγραφική Κάλυψη:Ελλάδα

Πληθυσμός:Πολίτες άνω των 18 ετών

Μέγεθος Δείγματος:1.054 άτομα

Χρονικό διάστημα: 17 – 21 Μαΐου 2021

Μέθοδος Δειγματοληψίας:Τυχαία δειγματοληψία

Στατιστικό σφάλμα: Μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±3%

 

Αποτελέσματα έρευνας

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατόπιν των 1.054 απαντήσεων στην ερώτηση «Εάν είχατε επιλογή, ποιο εμβόλιο covid-19 θα επιλέγατε;», φαίνονται παρακάτω:

Εμβόλιο   Ποσοστό

Pfizer                  27.6%

Sputnik-V            15.9%

AstraZeneca       10.3%

Johnson              10.1%

Moderna             6.9%

Sinovac               2.0%

Κανένα               27.1%

Συμπεράσματα

Από τα ευρήματα της έρευνας συμπεραίνεται:

 

  • Το 27,1% των πολιτών απάντησε ότι δεν θα επέλεγε κανένα εμβόλιο από τα έξι.
  • Όσον αφορά τους πολίτες που επέλεξαν κάποιο από τα έξι εμβόλια, πρώτο στις προτιμήσεις είναι το εμβόλιο της Pfizer με ποσοστό 27,6%, δεύτερο το Ρωσικό Sputnik-V με ποσοστό 15,9%, τρίτο της AstraZeneca με ποσοστό 10,3%, τέταρτο της Johnson & Johnson με ποσοστό 10,1%, πέμπτο της Moderna με ποσοστό 6,9% και τελευταίο το Κινέζικο Sinovac ποσοστό 2%.
  • Δεδομένου ότι στην Ελλάδα τα εμβόλια covid-19 που χρησιμοποιούνται είναι τέσσερα (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna και Pfizer), το ποσοστό των Ελλήνων που θα επέλεγε ένα από αυτά τα εμβόλια είναι 54,9%.
  • Αν στο μέλλον εγκριθούν για την Ελλάδα και τα εμβόλια Sputnik-V και Sinovac, το ποσοστό των Ελλήνων που θα επέλεγε να εμβολιασθεί είναι 72,9%, μεγαλύτερο από το επιθυμητό 70% για ανοσία αγέλης.

 

 

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.

 

Προηγούμενο άρθρο Η Θεσσαλία Πράσινη Περιφέρεια για την Ημέρα Εξάντλησης Φυσικών Αποθεμάτων
Επόμενο άρθρο Η Δ/νση Β ΄ θμιας ενημερώνει για τα Πειραματικά σχολεία