Ειδήσεις

Οδηγός προστασίας των καρπουζιών από τις ασθένειες της εποχής


Αρκετές είναι οι ασθένειες που πλήττουν αυτό το διάστημα τα καρπούζια. Ειδικότερα:

Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum,Sphaerotheca fuliginea)

∆ιαπιστώσεις: Έναρξη προσβολής από το ωίδιο στις πρώιµες καλλιέργειες µε καρπουζιές. διαπιστώθηκε στους Νοµούς Καρδίτσας Λάρισας Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας αναµένεται στις όψιµες.

Συµπτώµατα: Μικρές κηλίδες µε λευκή εξάνθηση εµφανίζονται στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων στους µίσχους και τους βλαστούς Η προσβολή ξεκινάει από τα φύλλα της βάσης

Συνθήκες ανάπτυξης: Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες 10-30 0C.(άριστη 25-260C) Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο. σε µεγάλες αποστάσεις. Καταπολέµηση: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής από το παθογόνο µύκητα µε επιτρεπόµενα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα..

Αλτερνάρια (Alternaria curcubitae)

∆ιαπιστώσεις: Την εµφάνιση της έκανε η Αλτερναρια στις καλλιέργειες µε καρπουζιές Κυκλικές µαύρες ή καστανές κηλίδες αρχικά στα φύλλα της βάσης.

Παρόµοιες κηλίδες σχηµατίζονται αργότερα στους µίσχους και στους καρπούς.

Η ασθένεια ευνοείται από υψηλή υγρασία µετά από βροχή και θερµοκρασία 23- 28C. Να γίνει ψεκασµός µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του ωιδίου.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η εµφάνιση του τετράνυχου µε µεγάλους πληθυσµούς στις πρώιµες και µεσοπρώιµες και όψιµες καλλιέργειες µε καρπουζιές. στους Νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, και Μαγνησίας και Φθιώτιδας .

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων και το κυριότερο είναι φορέας ιώσεων. Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός για την καταπολέµηση του εντόµου µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Καρπουζιάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevoloy@minagric.g

Προηγούμενο άρθρο Η ακολουθία του Εσπερινού στον Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Οσίας Ειρήνης στο Κατωχώρι Φαρσάλων
Επόμενο άρθρο Άμεσες εκτιμήσεις, γρήγορες αποζημιώσεις στο 100% για την παραγωγή και το κεφάλαιο στους γεωργοκτηνοτρόφους