Ειδήσεις

Παράταση του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη


Από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας γίνεται γνωστό ότι τροποποιείται η αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) κατά το τμήμα που αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου, κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής την 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 7η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

Κατά τα λοιπά η με αριθμ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

Προηγούμενο άρθρο Ν. Καρδούλας: Στην 31η θέση παρέμεινε η Ελλάδα και το Μάϊο στον ΟΟΣΑ στη διαχείριση της πανδημίας
Επόμενο άρθρο Να μην απολυθούν οι 90 συμβασιούχοι στα ΚΥ και τις ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ