Ειδήσεις

ΠΜΣ: Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη
δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:
▪ θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
▪ αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
▪ υδροηλεκτρικά φράγματα
▪ ανεμογεννήτριες
▪ γεωθερμικές εγκαταστάσεις
▪ συναφή έργα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17/09/2021

Προηγούμενο άρθρο Όχι στις νέες αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος
Επόμενο άρθρο Υποβολή νέων αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρδίτσας