Ειδήσεις

Πορίσματα εκτίμησης ΕΛΓΑ για πληγείσες καλλιέργειες στο Μακρυχώρι


Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε στις 30/05/2022, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο χαλάζι της 20/06/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ Μακρυχωρίου.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 09/06/2022. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 30/05/2022 έως: 09/06/2022

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα - Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη