Ειδήσεις

Πώς να προστατεύσετε τις καρυδιές από τις ασθένειες


Αρκετές είναι οι ασθένειες από τις οποίες κινδυνεύουν οι καρυδιές. Πιο αναλυτικά: Καρπόκαψα (Cydia pomonella)  Η εμφάνιση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη συλλήψεις.

Σε περίπτωση συλλήψεων και εφόσον οι καρποί έχουν αποκτήσει το σύνηθες μέγεθος έναρξης προσβολής (διάμετρος 1 εκατοστού), συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προσβολών, τη διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: abamectin, aluminium silicate (kaolin), Bacillus thuringiensis var. kurstaki (pb-54), chlorantraniliprole, Cydia pomonella granulosis virus, deltamethrin, dodecanol-1-ol, (E,E)-8,10-dodecadien-1-ol, E8,E10-dodecadienol, emamectin benzoate, fenoxycarb, phosmet, spinetoram, tetradecanol-1-ol

 

Ανθράκωση και βακτηρίωση (Gnomonia leptostyla & Xanthomonas arboricola pv. juglandis)

Η καταπολέμησή τους βασίζεται κυρίως στην προληπτική εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων. Μετά την καρπόδεση οι ψεκασμοί θα πρέπει να επαναλαμβάνονται, ιδιαίτερα όταν επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια κλιματολογικές συνθήκες (υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία).

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

Ανθράκωση: boscalid copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride, mancozeb, myclobutanil, pyraclostrobin

Βακτηρίωση: bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) qst 713, copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride,  fosetyl-Al

 

Προηγούμενο άρθρο Πόσο άρρωστο είναι το σύστημα υγείας; - Γράφει ο Γιώργος Ηλ. Τσιτσιμπής
Επόμενο άρθρο «Τα Ιστορικά Άγραφα» και «Βίος Κατσαντώνη» διανεμήθηκαν στους μαθητές Λεονταρίου, Ανάβρας και Κέδρου