Ειδήσεις

Πως θα ενισχυθούν οι σεισμοπαθείς του Δήμου Παλαμά


Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 5808/6-3-2018 Κ.Υ.Α σχετικά με τον καθορισμό  των αρμοδίων οργάνων και της διαδικασίας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και την υπ΄ αριθ. 33862/6-5-2019 Κ.Υ.Α σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια φυσικών καταστροφών.

Για το σκοπό αυτό,παρακαλούνται οι πληγέντες κάτοικοι ιδιοκτήτες ακινήτων – κύριων  κατοικιών –που έχουν υποστεί υλικές ζημιέςκαι η οικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά μη κατοικήσιμη, να απευθύνονται στο Δήμο Παλαμά και να καταθέτουν την απαραίτητη αίτηση ώστε να τους δοθεί η προβλεπόμενη επιχορήγηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αίτηση (παρέχεται από τον Δήμο)
  • Αντίγραφο του Δελτίου ελέγχου της επιτροπής.
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1 του 2019)
  • Έντυπο Ε9 του 2021

Αν κάποιος/α αιτών/ούσα είναι πολύτεκνος να προσκομίσει έγγραφο πολυτεκνικής ιδιότητας

Αν κάποιος/α αιτών/ούσα ή μέλος της οικογένειας του είναι άτομο με αναπηρία που λαμβάνει προνομιακό επίδομα θα πρέπει να φέρει απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κα Μακρή Αναστασία τηλ 24443 50116.

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην ΤΚ Καππαδοκικού – Την Πέμπτη 18/3 στους Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Απεργιακή κινητοποίηση μόνο για τους εκπαιδευτικούς στα ειδικά σχολεία!!!