Ειδήσεις

Προγράμματα Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων


Έχετε μία ιδέα ή αποτέλεσμα επιστημονικής ή δημιουργικής εργασίας και ενδιαφέρεστε να το αξιοποιήσετε; Όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη Δράση Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων.

Ως μέλη των ομάδων νοούνται:

  • Φοιτητές/ριες του ΠΘ (προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές, υποψήφιοι διδάκτορες),
  • Απόφοιτοι του ΠΘ των τελευταίων 4 ετών,
  • Μέλη του διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού του ΠΘ,
  • Διοικητικοί υπάλληλοι του ΠΘ,
  • Εξωτερικοί συνεργάτες (Μη μέλη του ΠΘ)

Τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνει μετά από αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του Έργου.

Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας τους στα προγράμματα υποστήριξης στους ωφελούμενους θα παρέχονται:

–          Επιχειρηματική καθοδήγηση (coaching)

–          Συμβουλευτική Καθοδήγηση  (mentoring)

–          ­­Φιλοξενία σε χώρους συνεργασίας (co-working spaces) με πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εξοπλισμό και εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων,

–          Δικτύωση με δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, εργαστήρια και δομές του ΠΘ και χρηματοδοτικούς φορείς­­­­

–          Υποστήριξη στην ανάπτυξη πρωτοτύπου

–          Κάλυψη εξόδων ταξιδιών για συμμετοχή σε εκθέσεις και διαγωνισμούς

–          Εξειδικευμένα σεμινάρια υποστήριξης  σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικών ικανοτήτων (ίδρυση, χρηματοδότηση, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού κ.α.)

–          Υποστήριξη στην αναζήτηση και αξιολόγηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων

–          Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, διεθνείς εκθέσεις κλπ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τους Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου

“Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Προγράμματα Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων

Α. DISTILL: πρόγραμμα εκκόλαψης επιχειρηματικών προτάσεων Απευθύνεται σε:

–          Ομάδες που έχουν αποτελέσματα έρευνας εργασιών μελέτης και θέλουν να διερευνήσουν την πιθανότητα αξιοποίησης τους

–          Ομάδες που εργάζονται σε μια νέα τεχνολογία ή ένα νέο προϊόν και δεν έχουν ακόμη αποφασίσει την είσοδό της στην αγορά

Σκοπός:

–          Υποστήριξη της ομάδας για την ανάπτυξη σαφούς επιχειρηματικού σχεδίου

–          Σχεδιασμός πρωτόλειων πρωτοτύπων και εκτίμηση αναγκών για τα επόμενα βήματα

Διάρκεια: 6 – 10 εβδομάδες

Β. FEEL: πρόγραμμα εκκόλαψης εγχειρημάτων

Απευθύνεται σε:

Ομάδες που έχουν διαμορφώσει ένα σχέδιο και ενδιαφέρονται να δοκιμαστούν στην αγορά.

Σκοπός:

Καθορισμός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τη δοκιμή των προϊόντων και υπηρεσιών και προετοιμασία της παρουσίασης του εγχειρήματος σε πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές και συνεργάτες.

Διάρκεια: 3 – 6 μήνες

 Διαδικασία ένταξης και υποχρεώσεις

Κοινό/ ωφελούμενοι:

  • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες
  • Υποψήφιοι διδάκτορες
  • Ερευνητές (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κ.λπ.)
  • Απόφοιτοι­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
  • Εργαζόμενοι/ες στο ίδρυμα

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την Επιστημονική Ομάδα της ΜΟΚΕ.

Οι ομάδες που θα προεπιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της ένταξής τους στο Πρόγραμμα.­

Προθεσμία για τον Α’ κύκλο των Προγραμμάτων Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων: 25 Νοεμβρίου 2022

 Αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου 2022

 Ένταξη στη δράση

Οι επιλεγείσες ομάδες προβλέπεται να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Κάθε ομάδα δεσμεύεται να συμμετέχει στις δράσεις του προγράμματος και να συνεργάζεται με  τα στελέχη και τους μέντορες της ΜΟΚΕ, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός της.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: Εισαγωγή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας και ευθύνες παραγόντων
Επόμενο άρθρο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Καρδίτσας: Κάθε Νοέμβρη