Ειδήσεις

Προσλήψεις εργατών στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα


Προσλήψεις εργατών θα γίνουν στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
4. Προκειμένου για αλλοδαπούς αντί του δικ/κου 2, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52210) μέχρι την Παρασκευή 08/03/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

 

Προηγούμενο άρθρο Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, είναι έκθετη για τη μη επίλυση των προβλημάτων που βασανίζουν τα ορεινά χωριά του Δ. Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ελληνική Λύση: Ανάγκη κάλυψης θέσης ιατρού στο περιφερειακό ιατρείο Βραγκιανών Καρδίτσας