Ειδήσεις

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα


Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού θα γίνει στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
4. Προκειμένου για αλλοδαπούς αντί του δικ/κου 2, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52210) μέχρι την Παρασκευή 10/02/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προηγούμενο άρθρο Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας – Leading Ιn Action
Επόμενο άρθρο Εργαστήριο δεξιοτήτων 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας