Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα


Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2 ατόμων (1 Θέση ΔΕ Οδηγών – 1 Θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων). Υποβολή αιτήσεων από 09/12/2023 έως και 18/12/2023. Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων, κ. Στέλλα Κορομπίλια 24413 52210.

Προηγούμενο άρθρο Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα
Επόμενο άρθρο Οι 10 προτάσεις Λέκκα για τη μείωση της διακινδύνευσης στη Θεσσαλία