Ειδήσεις

Οι 10 προτάσεις Λέκκα για τη μείωση της διακινδύνευσης στη Θεσσαλία


Τα αποτελέσματα της έρευνας των 25 επιστημόνων από διάφορα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας σε επίπεδο ανάλυσης Κινδύνων και Εκτίμησης Τρωτότητας των Συστημάτων που επλήγησαν από την ακραία κακοκαιρία Daniel, αλλά και 10 Προτάσεις για την μείωση της Ολικής Διακινδύνευσης από Υδρομετεωρολογικούς και Γεωδυναμικούς κινδύνους, σε περίοδο εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης παρουσίασε o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας την Παρασκευή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Divani στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα προτείνονται:

  1. Εκτίμηση και Ανάλυση Κινδύνων.Λεπτομερής χαρτογράφηση του συνόλου των φυσικών κινδύνων στο Θεσσαλικό χώρο και αποτύπωση του με υψηλή ανάλυση και προσδιορισμό του επιπέδου κινδύνου, της χωρικής ανάπτυξης και του χρόνου επαναφοράς τους (καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμικά ρήγματα, κατολισθητικά φαινόμενα, καθιζήσεις, καταπτώσεις, πεδία διάβρωσης, λασπορροές, ρευστοποιήσεις, υποσκαφές, μεταβολές ανάγλυφου κτλ.) Η ανάλυση – εκτίμηση κινδύνου θα συμπεριλάβει και τα δεδομένα της εξελισσόμενης Κλιματικής Κρίσης και θα αποτελέσει βάση σχεδιασμού.
  2. Εκτίμηση Επιπέδου Τρωτότητας των Συστημάτωντων βασικών υποδομών, του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, των κατασκευών και οικιστικών περιοχών, των αγροτικών, των τουριστικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών υποδομών, των δικτύων, των νοσοκομειακών μονάδων, των λιμενικών εγκαταστάσεων, των σταθμών ενέργειας κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην έρευνα για τη μείωση της Τρωτότητας των Κρίσιμων Υποδομών και Συστημάτων.
  3. Νέος Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει νέες χωροθετικές, πολεοδομικές παρεμβάσεις, μικροζωνικές μελέτες και σχεδιασμό υποδομών, με στόχο την αύξηση ανθεκτικότητας και αντοχής και τον μετριασμό των καταστροφών σε μελλοντικά ακραία σενάρια.
  4. Ενιαίος φορέας Διαχείρισης Υδάτων στο Θεσσαλικό χώρο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος της εφαρμογής του Master Plan που εκπονείται. Ο Φορέας αυτός θα έχει ευθύνη της συνολικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και θα δρομολογήσει, μετά από λεπτομερείς μελέτες, ένα μεγάλο αριθμό δράσεων, όπως τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας, διαχείρισης αναχωμάτων, έργα κατά μήκος των ποταμών, διαχείρισης της λίμνης Κάρλας και των δελταϊκών πεδίων. Επιπρόσθετα, θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων, ποιότητα υδάτων κ.ά.
  5. Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης εκδήλωσης κινδύνων, που περιλαμβάνουν δορυφορική παρακολούθηση, πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο οργάνων μέτρησης μεγάλου αριθμού παραμέτρων, κατά το πρότυπο σταθμό του Δικτύου JMA της Ιαπωνίας, την δημιουργία βάσης και μετάδοσης πληροφοριών στο κεντρικό συντονιστικό κέντρο της Περιφέρειας κ.α..
  6. Σύγχρονος εξοπλισμός και μέσα αντιμετώπισηςκάθε είδους υδρομετεωρολογικών και γεωδυναμικών κινδύνων καθώς επίσης και απαιτούμενου υλικού για το προκαταστροφικό, συν-καταστροφικό και μετα-καταστροφικό στάδιο.
  7. Σύνταξη νέων Κανονισμών και Κανονιστικών Διατάξεων για όλους τους φυσικούς κινδύνους, αντίστοιχους με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, το ΚΑΔΕΤ, το ΚΑΝΑΠΕ κ.α., που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί από τον ΟΑΣΠ, και προσαρμοσμένους στα νέα δεδομένα που προέκυψαν.
  8. Σύνταξη – Επικαιροποίηση – Προσαρμογή των Γενικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας (Εγκέλαδος, Δάρδανος, Ιόλαος, Βορέας), σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για τους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο να προδιαγράψει και να καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις και ανάγκες, για έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό και μια πρότυπη επιχειρησιακή οργάνωση κάθε Δήμου, σε μορφή σαφών και αυτόνομων βημάτων.
  9. Επιχειρησιακές Ασκήσεις Πλήρους Ανάπτυξης Πεδίουγια την διαχείριση σύνθετων κινδύνων και καταστροφών με ρεαλιστικά σενάρια προσαρμοσμένα στην ανάλυση κινδύνων των υδρομετεωρολογικών και γεωδυναμικών χαρακτηριστικών και στην εκτίμηση της τρωτότητας των συστημάτων, όπως αυτή που έχει προγραμματιστεί να γίνει τον Απρίλιο του 2024, στη Περιφέρεια Κρήτης και αποτελεί την πρώτη άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου στη χώρα.
  10. Δράσεις Εκπαίδευσης και Ενημέρωσηςαιρετών, στελεχών ΟΤΑ και ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης Γενικού πληθυσμού και Ειδικών ομάδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, με σκοπό να αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις και τις μεθοδολογίες διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης προκύπτει επιτακτικά από την πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής, στην οποία συμπλέκονται οι φυσικές διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση , οι φυσικές καταστροφές και οι ανθρωπιστικές – πολιτικές κρίσεις.

 

Προηγούμενο άρθρο Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Στο 70% ο αντιγριπικός εμβολιασμός στο Νομό