Ειδήσεις

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας και Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας


Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη της Καρδίτσας και Τ.Κ.Καρδιτσομαγούλας, για το χρονικό διάστημα από 02.08 έως και 07.08.2021, κατά τις ώρες 07:00 έως 15:00 α)τον αποκλεισμό πρόσβασης επί της ανώνυμης οδού Τ.Κ. Καρδιτσομαγούλας (παράδρομος Περιφερειακής Οδού) μεταξύ των οδών Μακεδονομάχων και Τσιφλικίου και β)τη στένωση, κατάληψη μέρους του οδοστρώματος επί της οδού Αγίου Βησσαρίου για την εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.

Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη.  Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης, θα διεξάγεται μέσω των πλησιέστερων κάθετων οδών και από τις διασταυρώσεις από τις οποίες επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας.

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα: Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη
Επόμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας