Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων


Γνωστοποιείται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων την 15.01.2022 καθώς και για το χρονικό διάστημα από 17.01.2022 έως και 21.01.2022 και κατά τις ώρες 07:00 – 15:00 και συγκεκριμένα επί των οδών:
1) 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ των οδών Περικλεούς και Παπακρίβου,
2) Καλλέργη, μεταξύ των οδών Αγίου Γεωργίου και Κ. Παλαμά, λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου «Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των  Σοφάδων».
Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από  παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Σοφάδων.
Το Α.Τ. Σοφάδων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί
συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Διακοπές ηλεκτροδότησης σε τμήματα της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Πως έχει η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας